Locaties en gebieden

(160) Speelvoorzieningen
Loading... Bezig met laden...
(43) Kunstwerken
Loading... Bezig met laden...
(47) Cultuur en Welzijn
Loading... Bezig met laden...
(26) Kinderdagverblijven
Loading... Bezig met laden...
Monumenten
  Bouwjaar en architecten zoeken
(823) Gemeentelijk Monument
Loading... Bezig met laden...
(3) Provinciaal Monument
Loading... Bezig met laden...
(210) Rijksmonument
Loading... Bezig met laden...
(1) Procedure Rijksmonument
Loading... Bezig met laden...
Sportaccommodaties
(20) Binnensport
Loading... Bezig met laden...
(12) Buitensport
Loading... Bezig met laden...
Onderwijs
(47) Basis onderwijs
Loading... Bezig met laden...
(15) Voorgezet onderwijs
Loading... Bezig met laden...
(3) MBO en HBO
Loading... Bezig met laden...
(20) Peutelspeelzalen
Loading... Bezig met laden...
Milieu
(19) Peilbuizen grondwaterstand
Loading... Bezig met laden...

Route

Van:Van naar
Naar:
 
 
 

Kaarten

Extra lagen

  • Op deze kaartlaag ziet u welke gebieden in Hilversum aangewezen zijn als "beschermd stadsgezicht". Zo´n aanwijzing is bedoeld voor bescherming en ontwikkeling van het gebied. Het is bedoeld om het historische en/of bijzondere karakter van het gebied zo veel mogelijk te behouden.
  • Op deze kaartlaag kunt u zien in welke gebieden u mogelijk te maken krijgt met "groene regelgeving" als u bv. iets wilt gaan (ver)bouwen. Denk bij groene regelgeving aan de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet.
Sluiten
Sluiten
GeoTalk