Grondgebonden Woning Woningbouwcomplex


LocatieBosdrift, Diependaalselaan, Geraniumstraat, Zonnebloemstraat, Neuweg
TypeGrondgebonden Woning Woningbouwcomplex
Onderdeel van
Bouwperiode1917 - 1918
Opdrachtgever
ArchitectVorkink, Wormser
Datum aanwijzing

Inleiding
De woningblokken en de andere, bijbehorende complexdelen van het 1e complex van de Woningstichting Patrimonium zijn gebouwd in de jaren 1916-1918. De 11 blokken met 61 arbeiderswoningen en 4 winkelhuizen zijn ontworpen door de architecten Vorkink en Wormser. Het complex sluit aan op enkele in dezelfde periode gerealiseerde complexen (waaronder het 1e en 2e complex) van het Gemeentelijk Woningbedrijf. De woningen zijn gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, nog tamelijk traditionalistisch vormgegeven trant.

Omschrijving
De woningblokken van het op een parallellogramvormig en een vijfhoekig terrein ten oosten van de Bosdrift gesitueerde complex tussen de Bosdrift, de Diependaalselaan, de Geraniumstraat en de Neuweg, en de hier halverwege tussenin liggende Zonnebloemstraat hebben ten opzichte van elkaar verspringende rooilijnen en staan tevens schuin ten opzichte van elkaar. De blokken staan met één en twee bouwlagen onder met Hollandse pannen gedekte, gebroken zadeldaken. De tweede bouwlaag in een aantal blokken staat ingeklemd tussen lagere gevelpartijen en is voor een deel opgetrokken in hout onder een lessenaardak. De daken van de centrale delen van de blokken staan evenwijdig aan de weg, de daken van de meeste eindwoningen staan er dwars op. Een aantal dwarskappen ligt boven volumes met risalerende gevelpartijen.
Enkele blokken zijn met elkaar verbonden door middel van in verbindingsmuurtjes opgenomen rondboogpoorten naar de achterterreinen. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en bevatten recht gesloten gevelopeningen. Enkele hoeken van de blokken worden geaccentueerd door een zich verjongende uitmetselingen. Winkels zijn opgenomen in de hoekpanden van de blokken op de hoeken Bosdrift/Zonnebloemstraat, Geraniumstraat/Zonnebloemstraat en Geraniumstraat/Neuweg. Op de hoek Diependaalselaan/Bosdrift is een dwarsvleugel voorzien van een uitbouw onder een steekkap. De in het 2e complex van het Gemeentelijke Woningbedrijf opgenomen Geraniumschool staat in de as van de Zonnebloemstraat.
De woningen in de blokken met kleine voortuintjes hebben een erfscheiding in de vorm van een laag gemetseld muurtje. Op de achterterreinen bevinden zich onder zadeldaken staande schuurtjes.

Waardering
Het 1e complex van de Woningstichting Patrimonium is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde.
Het complex heeft cultuurhistorische en sociaal-historische waarde als een karakteristieke uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de woningbouw voor de volkshuisvesting in het Interbellum.
Het complex is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een werk uit het oeuvre van een voor Hilversum belangrijk architect.
Het complex heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang tussen de samenstellende onderdelen en vanwege de relatie met de nabij gelegen, door Dudok ontworpen woningcomplexen van het Gemeentelijke Woningbedrijf .
Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van de stedenbouwkundige opzet en het exterieur der samenstellende onderdelen.

Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH1327