School


LocatieNeuweg 357
TypeSchool
Onderdeel van
Bouwperiode1929 - 1929
Opdrachtgever
ArchitectWormser, Wentink
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het schoolgebouw is gebouwd als 'kleutertehuis' voor de Vereniging voor Christelijk Lager Voorbereidend Onderwijs te Hilversum. De kleuterschool is gebouwd met drie leslokalen en een speellokaal. Het betreft een ontwerp van. de architecten Wormser en Wentink, die de school bouwden in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan het werk van Dudok verwante Interbellumstijl met het accent op de kap. Een bij de school staand (fietsen)hok maakt deel uit van het oorspronkelijke ontwerp.

Omschrijving
Het schoolgebouw staat met hoofdzakelijk één bouwlaag onder een uitkragend, met gesmoorde, opnieuw verbeterde Hollandse (holle) pannen gedekt, samengesteld schild-/zadeldak en platte daken. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en voorzien van recht gesloten gevelopeningen met roedenverdeling in de samengestelde ramen met geprofileerde wisseldorpels van de lokaalvensters.
De lage, schuin op de Bosdrift staande gevel is voorzien van een gebogen onder een overstek staande gevelpartij met halfronde bakstenen penanten tussen de vier vensters.
Het rechter deel van de zuidzijde van de school is samengesteld uit een puntgevel met een rond venster en vlechtingen, een lage uitbouw onder plat dak met onder de dakrand een om de hoek gaande vensterpartij met kleine ramen en een hoog opgaand volume onder een uitkragend plat dak, waarin zich de bestuurskamer bevond. Onder de dakrand ligt een om de hoek gaande vensterpartij met roedenverdeling in de stalen ramen. Tussen dit volume en de puntgevel staat een schoorsteen. De brede, terug staande en lage linker gevelpartij bevat de tussen halfronde penanten staande vensters van de klaslokalen. Het overstek boven deze gevel rust op steekbalken. Vóór de lokaalvensters bevindt zich een stoep en een muurtje, dat het lager gelegen schoolplein afbakent.
De op de Neuweg gerichte gevel bestaat uit een linker gedeelte met een puntgevel en een brede linker, lage gevelpartij. De puntgevel van het linker geveldeel is ook hier voorzien van vlechtingen. De gevel gaat rechts over in een muurtje, dat een ronde beëindiging heeft. Hierachter en onder een overstek bevindt de hoofdentree met een dubbele deur. De rechter gevelpartij is voorzien van een over vrijwel de gehele lengte doorgetrokken vensterpartij met roedenverdeling in het samengestelde raam.
Het linker deel van de westgevel van de school bevat een breed, vlak onder de uitkragende dakrand liggend venster. Rechts en op het schoolplein bevindt zich een overdekte speelplaats. Het betreft een plat dak, dat rust op ronde bakstenen kolommen en met de school is verbonden.

Waardering
De school is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De school heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van scholen.
De school is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, als een werk uit het oeuvre van een belangrijk architectenbureau en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De school heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de omringende bebouwing en vanwege de situering aan een kruispunt.
De school is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0995