Grondgebonden Woning Woningbouwcomplex


LocatieNeuweg e.v.
TypeGrondgebonden Woning Woningbouwcomplex
Onderdeel van2e complex van de Woningstichting Patrimonium
Bouwperiode1919 - 1920
Opdrachtgever
ArchitectVorkink, Wormser
Datum aanwijzing

Inleiding
De woningen van het 2e complex van de Woningstichting Patrimonium zijn gebouwd in 1919-1920. De 49 arbeiderswoningen en 2 winkelhuizen aan de Neuweg en de Korenbloemstraat, alsmede de stedenbouwkundige opzet van het complex zijn ontworpen door de architecten Vorkink en Wormser. Het complex sluit aan op het 3e complex van Patrimonium en enkele complexen van het Gemeentelijk Woningbedrijf uit de eerste decennia van de 20e eeuw, waaronder het 5e Complex van het Gemeentelijke Woningbedrijf. De woningen zijn gebouwd in een voor de bouwtijd gangbare, nog tamelijk traditionele Interbellumstijl.

Omschrijving
De woningen van het complex staan aan vijf straten en zijn opgenomen in blokken van verschillende lengte, die zijn gesitueerd op twee onregelmatig gevormde terreinen. De blokken verspringen ten opzichte van elkaar en zijn in enkele gevallen ook schuin ten opzichte van de straat geplaatst. Waar de bouwblokken geknikt ten opzichte van elkaar staan en de Lupinestraat begint (eindigt) heeft de openbare ruimte aan de Korenbloemstraat een besloten karakter gekregen, omdat hier een smal 'plein' is ontstaan. De voornamelijk in schone baksteen opgetrokken woningblokken zijn voorzien van deels één en deels twee bouwlagen, voornamelijk onder met Hollandse pannen gedekte, gebroken zadeldaken (semi-mansardedaken), en enkele mansardedaken en zadeldaken met korte schoorstenen op de nokken. De daken staan zowel evenwijdig aan de straat als er dwars op. Daar waar de blokken zijn voorzien van hoger opgaande gevelpartijen voor de verdieping is sprake van een lessenaardak. De gevels bevatten recht gesloten, onder rollagen staande gevelopeningen. De deuren zijn voorzien van bovenlichten. Hier en daar worden de hoeken van de gevels geaccentueerd door uitmetselingen.Tussen de voortuintjes en de openbare weg bevinden zich erfafscheidingen in de vorm van gemetselde muurtjes. In het blok aan de Neuweg en in het meest noordelijke blok aan de Korenbloemstraat is een winkel opgenomen. De dubbele woning Hilvertsweg 174-176 is voorzien van een uitpandig ingangsportaal. Op de terreinen achter de woningen zijn bakstenen schuurtjes gebouwd.

Waardering
Het 2e complex van de Woningstichting Patrimonium is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde.
Het complex heeft cultuurhistorische en sociaal-historische waarde als een karakteristieke uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de woningbouw voor de volkshuisvesting in het Interbellum.
Het complex is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een voor Hilversum belangrijk architectenduo.
Het complex heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang tussen de samenstellende onderdelen en vanwege de relatie met de nabij gelegen, door Dudok ontworpen woningcomplexen van het Gemeentelijke Woningbedrijf en met die van andere woningbouwverenigingen.
Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van de stedenbouwkundige opzet en het exterieur der samenstellende onderdelen.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH1333