Koetshuis


LocatieSoestdijkerstraatweg 153-155
TypeKoetshuis
Onderdeel vanBij villa Monnikenberg
Bouwperiode1913 - 1913
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het in 1946 gevestigde Klooster `De Stad Gods' is gebouwd op het voormalige landgoed Monnikenberg, op de plaats van de in 1900, naar ontwerp van architect J.F. Klinkenberg verrezen villa Monnikenberg. De voor Hugo L.A. van den Wall Bake gebouwde villa werd in 1918, in opdracht van jhr. Henri Feith, verbouwd door de architect E. Verschuyl. Het koetshuis verrees in 1913 op enige afstand van het huis. Wie de ontwerper was van het koetshuis is niet bekend. Het voormalige koetshuis is tegenwoordig in gebruik als particulier woonhuis.

Omschrijving
Het voormalige koetshuis staat met een bouwlaag onder een met Hollandse (holle) pannen gedekt, uitkragend schilddak met twee schoorstenen van gepleisterde baksteen en een piron op de rechter nokhoek. De gevels zijn eveneens opgetrokken in gepleisterde baksteen, ze bevatten recht gesloten gevelopeningen en staan boven een met een rollaag afgedekt trasraam van schoon metselwerk.
De op de straat gerichte langsgevel is in het midden voorzien van twee stel openslaande inrijdeuren. De deuren staan onder een houten overstek in de vorm van een lessenaardak, dat rust op drie schoren. Het overstek is aan de beide zijkanten, boven de schoren voorzien van een houten schot. In het dakschild hierboven staat een brede, rechthoekige dakkapel met plat dak.
Links van de deuren is de gevel voorzien van een met luiken behangen venster met driedelig raam. Het rechter geveldeel bevat een venster, waarvan de onderramen zijn behangen met luiken en de bovenramen zijn voorzien van een roedenverdeling.
De linker kopgevel is vanaf de straatkant niet zichtbaar.
De rechter kopgevel is een symmetrisch ingedeelde puntgevel met een deur onder bovenlicht met roedenverdeling en aan weerszijden een met luiken behangen venster, waarvan de onderramen zijn behangen met luiken en de bovenramen eveneens zijn voorzien van een roedenverdeling. De deur staat in een hoger opgaande middentravee met een platte beƫindiging.

Waardering
Het voormalige koetshuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het voormalige koetshuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling van bijgebouwen op landgoederen.
Het voormalige koetshuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de functie kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het voormalige koetshuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke historische en functionele samenhang het voormalige landgoed.
Het voormalige koetshuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1063