Middenstandswoning


Locatiezes woningen op de Bosdrift 66-76
TypeMiddenstandswoning
Onderdeel van
Bouwperiode1921 - 1921
Opdrachtgever
ArchitectZanten, van -Batenburg
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
In 1921 werden aan de Bosdrift twee blokken met totaal 13 middenstandswoningen gebouwd. De door de Hugo de Grootstraat van elkaar gescheiden blokken zijn gebouwd naar ontwerp van het Architectenbureau Van Zanten-Batenburg, in opdracht van de Coöperatieve Woningbouwvereniging `Eigen Woning'. Het uit zes woningen samengestelde blok is voorzien van voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Amsterdamse School verwante stijlkenmerken.

Omschrijving
Het blok middenstandswoningen staat met twee bouwlagen onder een plat dak met grèsranden. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en bevatten recht gesloten vensters met roedenverdeling in de ramen. De gevels worden verlevendigd door donkere, deels uitgemetselde banden en accenten van donkere steen. De perifere delen van de voorgevel zijn iets minder hoog opgaand dan de brede, risalerende middenpartij, waarvan de hoekparten zijn versierd met decoratieve metselverbanden. Tegen de linker hoek staat een verspringende, iets schuin op het hoofdvolume staand gedeelte.
De niet geheel symmetrische voorgevel bevat in de middenrisaliet op de begane grond twee vensters met aan weerszijden een deur in een ondiepe portiek.
De op de Hugo de Groot gerichte rechter zijgevel bestaat uit twee schuin ten opzichte van elkaar staande gevelpartijen die van elkaar worden gescheiden door een iets hoger opgaand verticaal accent in de vorm van een schoorsteen. Het rechter deel van de gevel bevat onder meer een entree en een verdiepingsloggia en een om de hoek gaand verdiepingsvenster. De gevel heeft een zich deels verjongende rechter gevelhoek.
De linker hoek van de voorgevel is schuin verspringend en gaat over in een iets schuin op de voorgevel staande zijgevel met op de verdieping onder meer een om de hoek gaand venster onder een uitkragende daklijst.
De achtergevel is sterk verspringend.

Waardering
Het rijtje middenstandswoningen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het rijtje heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de middenstand en de beter gesitueerden.
Het rijtje is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
Het rijtje heeft ensemblewaarde vanwege de nauwe samenhang met het bijbehorende rijtje (Bosdrift 54-64), als een bijzonder onderdeel van de bebouwing aan het noordelijke deel van de Bosdrift en vanwege de samenhang met de in de nabijheid staande werken van Dudok.
Het rijtje is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0737