Woonhuis


LocatieVermeerlaan 46-52
TypeWoonhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1923 - 1923
Opdrachtgever
ArchitectSlot, J.H.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het blokje met vier woningen aan de Vermeerlaan maakt deel uit van een in 1923 gebouwd complexje van in totaal 11 middenstandswoningen. De drie, aan de Vermeerlaan en de F. van Mierilslaan staande woningblokken zijn gebouwd in een sterk aan de Amsterdamse School verwante expressionistische bouwstijl. De betrokken architecten waren J.H. Slot (uitvoerend architect) en een ontwerper, waarvan de naam moeilijk is te ontcijferen. Zeer waarschijnlijk betreft het de architect D. van Zanten, die wel vaker met Slot samenwerkte. Het betreffende blok Vermeerlaan 46-52 is het meest representatieve en in vrijwel ongewijzigde staat bewaard gebleven onderdeel van het driedelige complexje. De andere delen zijn door wijzigingen te sterk aangetast om ook in aanmerking te komen voor bescherming. De woningen hebben een grote overeenkomst met een aantal door dezelfde architecten gebouwde woningen aan de Waldecklaan.

Omschrijving
Het vanuit een L-vormige plattegrond opgetrokken woningblok staat met twee bouwlagen onder een met Hollandse (holle) pannen gedekt, samengesteld schild-/mansardedak met schoorstenen op de nok. De in schone baksteen en hout* opgetrokken gevels staan boven een met een rollaag afgedekt trasraam. De houten gevelpartijen bevinden zich op de verdieping, waar enkele hoeken een kwartronde boog vormen. De gevels bevatten voornamelijk recht gesloten gevelopeningen, waarvan de vensters deels nog zijn voorzien van ramen met een roedenverdeling.
Het brede, terugstaande linker deel van de voorgevel is in het midden op de begane grond voorzien van een klein venster met kruisraam, een rondboogdeur met rond deurlicht en twee, met luiken behangen en onder rollagen staande vensters aan weerszijden van de entree. De tussen houten (beschoten) gevelvelden staande vensterpartijen op de verdieping bevatten vensters met kruisramen. Het rechter deel van het blok is een dwars op het hoofdvolume staande vleugel met een lager rechter deel onder mansardedak. Dit lagere rechter geveldeel risaleert en bevat een venster in de voorzijde van het rechter deel van de gevelpartij Het hoger opgaande linker deel heeft een linker hoek met een zich verjongende hoekkolom van schone baksteen. De kolom ondersteunt een overstek, dat de gehele linker gevel van de dwarsvleugel overdekt. Onder het overstek staat een deur in de brede hoofdgevel.
De rechter zijgevel is voorzien van twee vensters en een entree, die onder een breed overstek staan. In het dakschild hierboven staat een dakkapel met lessenaardak. Rechtsachter bevindt zich een uitbouw onder een afgeknot schilddak met steile dakschilden.
De hoek van de brede gevelpartij met de linker zijgevel is afgerond op de begane grond. Deze zijgevel bevat onder meer een portiek met een zich verjongend dwarsmuurtje, dat de entree markeert. De beschoten verdieping bevat onder andere een brede vensterpartij.

*De van staande en liggende, gerabatte planken vervaardigde houten geveldelen kunnen ook gemetselde gevelpartijen met een beschieting zijn.

Waardering
Het best bewaard gebleven onderdeel van een klein complex van 11 middenstandswoningen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De woningen hebben cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de middenstand en de beter gesitueerden.
De woningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd en de bouwstijl kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De woningen hebben ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische samenhang met de andere onderdelen van het complexje en de nabij staande bebouwing, en als een karakteristiek onderdeel van de Schildersbuurt.
De woningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1139