Villa


LocatieUtrechtseweg 20
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1899 - 1899
Opdrachtgever
ArchitectSchill, Haverkamp
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
De villa is gebouwd in 1899, naar een ontwerp van de architecten Schill en Haverkamp. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd nog gangbare, aan de Neo-Hollandse Renaissance verwante eclectische bouwstijl met elementen uit de Neo-Hollandse Renaissance en de Chaletstijl en maakt deel uit van een lange reeks van villa's en landhuizen aan de Utrechtseweg.

Omschrijving
De villa staat met twee bouwlagen onder een geknikt, uitkragend zadeldak, gedekt met bitumen schaliƫn. De uitkragende dakranden rusten op gesneden schoren. De gevels zijn opgetrokken in gepleisterde baksteen en zijn voorzien van rechtgesloten gevelopeningen, waarvan een aantal onder segmentboogvormige ontlastingsbogen staat.
Het onder een zadeldak staande hoofdvolume heeft een op de weg gerichte gevel met links een serre met bovenlichten met glas-in-lood, een uitkragend dak op gesneden schoren en een plat, waarop een houten balustrade staat. Op het plat komt een stel openslaande deuren uit. In het dakschild hierboven staat achter een houten hekje een houten dakkapel met een uitkragend wolfdak met piron, voorschot en raam met diagonale roedenverdeling. In het rechter deel van de gevel staat op de begane grond een breed venster met samengesteld raam met glas-in-lood in de bovenramen. De verdieping bevat twee kleinere vensters.
Het linker deel van de rechter zijgevel is een puntgevel met linksonder een breed venster dat vergelijkbaar is met het venster rechts in de voorgevel. Het venster op de verdieping bevat een kruisraam. In de beschoten geveltop, met hammerbeamspant, rondboog en makelaar, is een rond oeil de boeuf opgenomen. De hier rechts van staande, risalerende toren is voorzien van vakwerkdelen en smalle vensters met glas-in-lood. In de ingesnoerde spits met zinken bekroning staat een kleine dakkapel met driepasraam.
Het rechter deel van de vanaf de weg beperkt zichtbare linker zijgevel is een trapgevel met een gekrulde topgevelanker, twee vensters op de begane grond en een vanaf de verdieping uit de gevel opgetrokken liseen, die doorloopt in een toppilaster. De linker gevelpartij laat een slanke schoorsteen zien en staat tegen een bouwdeel met plat dak en een eveneens onder plat dak staande uitbouw met houten balustrade.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke samenhang met de nabijstaande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van de landhuis- en villabebouwing aan de Utrechtseweg.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH1101