School


LocatieHuishoudschool, Vermeerlaan 13A - 13S
TypeSchool
Onderdeel van
Bouwperiode1920 - 1920
Opdrachtgever
ArchitectBakker, B.H., Bakker, C.M.
Datum aanwijzing

Inleiding
Het schoolgebouw is gebouwd als huishoudschool in 1920-´21, in opdracht van het Bestuur der Vereeniging voor 'De Gooische Huishoudschool voor Meisjes'. Het ontwerp voor het gebouw was van de architecten P.H. en C.M. Bakker. In 1931 is bij de school een conciërgewoning gebouwd, eveneens naar een ontwerp van de architecten P.H. en C.M. Bakker. De school is gebouwd in een stijl, die verwant is aan de architectuur van de 'verstrakte' tweede fase van de Amsterdamse School.

Omschrijving
Het schoolgebouw staat met twee (voorzijde) en drie bouwlagen onder een uit een schilddak en gebroken zadeldaken samengestelde kap, die is gedekt met gesmoorde pannen. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen, verlevendigd met eenvoudige uitmetselingen aan de gevelbeëindigingen. De gevels bevatten recht gesloten, onder rollagen staande gevelopeningen, waarvan de lokaalvensters zijn voorzien van roedenverdeling in de bovenramen. De overige ramen en de dakkapellen zijn geheel voorzien van een roedenverdeling.
De op de Vermeerlaan gerichte gevel is een symmetrische voorgevel met een brede middenpartij tussen de risalerende topgevels van de zijvleugels. Midden in de gevel bevindt zich de uitgemetselde entreepartij met zinken randdecoratie. De originele dubbele deur staat tussen zijlichten in een rechthoekige portiek. Boven het portiek bevindt zich een 7-delig venster met glas-in-loodramen. Aan weerszijden van het portiek staat een gemetselde bloemen-/plantenbak en zijn twee, onder rollaag staande vensters met halfronde tussenpenant in de gevel opgenomen. De verdieping bevat drie identieke vensterpartijen met halfronde tussenpenanten. In het dakschild hierboven staan drie rechthoekige dakkapellen. De dwarsrisalieten zijn in beide bouwlagen voorzien van drie identieke vensters. De geveltop bevat een liggend venster met roedenverdeling in het samengestelde raam en twee smalle lichten met glas-in-lood.
Links in de zuidgevel bevindt zich een loggia met rechts ervan een grote vensterpartij met stalen ramen. Daarboven bevat de gevel een gemetselde borstwering, waarachter tussen halfronde penanten een venster en deuren staan. De onder een half mansardedak staande, hoger opgaande (of risalerende) middenpartij bevat twee vensters per bouwlaag. De rechter gevelpartij is links in beide bouwlagen voorzien van een venster en rechts op de begane grond van een smaller venster tussen de gemetselde consoles van het balkon hierboven. Op het balkon komt een onder een bovenlicht staande deur uit.
De noordgevel (Gerard Doulaan) bevat per bouwlaag vijf maal twee vensters met half-ronde tussen-penanten. In het dakschild hierboven staan vijf rechthoekige dakkapellen. Het linker geveldeel is een risaliet met een extra bouwlaag, die evenals de achtergevel onder het maaiveld van de voorgevel ligt.
In het 'souterrain' van de achtergevel zijn diverse deuren en vensters opgenomen. De bouwlagen daarboven bevatten vier maal drie vensters met halfronde penanten.

Waardering
De school is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De school heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van scholen.
De school is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, als werk uit het oeuvre van een belangrijk architectenbureau en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De school heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de omringende bebouwing en vanwege de bijzondere situering in het verlengde van een wegas.
De school is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1138