Landhuis


LocatieLaapersweg 14
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1926 - 1926
Opdrachtgever
ArchitectAndriessen, N.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis is gebouwd in 1926, naar een ontwerp van de architect Nic. Andriessen. Het landhuis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Interbellumstijl met verspringende gevelpartijen en het accent op de samengestelde kap. Het pand maakt deel uit van een reeks door Andriessen ontworpen landhuizen aan de Laapersweg.

Omschrijving
Het vanaf de straat beperkt zichtbare landhuis staat met één en twee bouwlagen onder een samengestelde, uitkragende en verspringende kap met geglazuurde tuiles du nord. Het huis is samengesteld uit meerdere in hoogte en diepte verspringende gevels, die zijn opgetrokken in schone, gele en rode baksteen.
Tegen de op de vijver van het Hilversumse Sportpark gerichte gevel staat een één bouwlaag tellend, onder schilddak staand avant corps, waarvan de gevels niet zichtbaar zijn vanaf de straat. Het hoofdvolume heeft zowel links als rechts op de verdieping een om de hoek gaand venster. Het linker venster staat onder een overstek en een terug gemetselde bovenhoek en links van een verticaal accent in de vorm van een schoorsteen met een rondboogbeëindiging. Uit het voorste dakschild steekt een rechthoekige dakkapel met plat dak. De rechter gevelhoek bevat onder een uitkragend plat overstek een deur en smalle vensters met stalen ramen.
De onder een dwars op het hoofdvolume staande rechter zijgevel is een puntgevel, die is begroeid op de begane grond en in de geveltop is voorzien van een viertal smalle, onder een latei staande lichten.
Rechtsachter staat een met het hoofdvolume verbonden uitbouw (garage) onder schilddak. De garage bevat in de op de weg gerichte gevel een dubbele rondboogdeur. De linker zijgevel is onzichtbaar vanaf de weg.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een voor Hilversum belangrijk architect.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige, eveneens door Andriessen ontworpen bebouwing aan de Laapersweg.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0919