Woonhuis


LocatieEgelantierstraat 39-45
TypeWoonhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1906 - 1906
Opdrachtgever
ArchitectVilsteren J.H. van
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het rijtje van vier burgerwoningen verrees in 1906 naar een ontwerp van de aannemer/architect J.H. van Vilsteren. De waarschijnlijk voor middenstanders bestemde woningen zijn gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl.

Omschrijving
Het vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken rijtje woningen staat met een souterrain en een bel-etage onder een kap waarvan de afhangende dakschilden aan voor- en achterzijde zijn gedekt met tuiles du nord met ronde wel en het centrale dakdeel uit twee licht hellende dakvlakken is samengesteld. De gevels zijn van gepleisterde baksteen, verlevendigd met details van schone baksteen, waarvan een deel is overschilderd. De recht gesloten gevelopeningen staan onder segmentboog- en rondboogvomige ontlastingsbogen. De voorgevel is op de bovenhoeken en in het midden voorzien van uitgemetselde accenten van schone baksteen.
De symmetrische voorgevel heeft twee hoger opgaande ingangstraveeën met een platte beëindiging en elk twee deuren in een portiek met rondboogopening. De deuren staan boven een trap met hardstenen treden en aan weerszijden van een gecanneleerde houten pilaster. Boven de portieken ligt een rollaag van schone baksteen en staan twee gekoppelde vensters onder eveneens gekoppelde rondbogen met lijndecoraties in de boogtrommels. Aan weerszijden van de trappen bevinden zich koekoeken met openslaande, onder ijzeren lateien staande paneel-/glasdeuren met kruisraam in de deurlichten. De gevel is aan weerszijden van de ingangstraveeën op de bel-etage, per woning voorzien van twee, onder segmentbogen staande vensters.
Van de rechter zijgevel is alleen de één venster bevattende verdieping zichtbaar. De linker zijgevel is blind.

Waardering
Het rijtje woningen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De woningen hebben cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woningen voor de middenstand, ambachtslieden en arbeiders.
De woningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De woningen hebben ensemblewaarde als een bijzonder onderdeel van een vrijwel gesloten straatwand en vanwege de sterke samenhang met de nabij staande woningen.
De woningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.
Omdat rond 1900 gebouwde panden met een souterrain weinig voorkomen in de categorie rijtjeswoningen voor arbeiders en middenstand is er tevens sprake van zeldzaamheidswaarde.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1231