Woonhuis Dubbel


LocatieHyacintenlaan 94 en 96
TypeWoonhuis Dubbel
Onderdeel vanEnsemble met Hyacintenlaan 90 en 92
Bouwperiode1906 - 1906
Opdrachtgever
ArchitectDoorn, G. van
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het dubbele woonhuis is in 1906 gebouwd in opdracht van W.G. van der Linden. G. Van Doorn, die het ernaast staande pand Hyacinthenlaan 90-92 liet bouwen en ontwierp is waarschijnlijk lijk ook de ontwerper van dit pand. Het dubbele woonhuis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische Overgangsstijl en vormt een ensemble met de dubbele woonhuizen Hyacintenlaan 90-92 en Bosdrift 26-28 en 30-32.

Omschrijving
Het dubbele woonhuis staat met anderhalve bouwlaag onder een samengestelde, met kruispannen gedekte kap met uitkragende dakranden op gesneden klossen. De gevels zijn boven de lagere geveldelen van schone baksteen opgetrokken in gepleisterde baksteen. Ze worden daar verlevendigd met hoekaccenten, ontlastingsbogen en speklagen van schone baksteen, die sterk contrasteren met de gepleisterde geveldelen.
Het pand heeft een symmetrische voorgevel met een hoger opgaande ingangstravee onder een dwars staand wolfdakje, waarop het restant van een piron staat. De ingangstravee bevat een portiek met een getoogde opening en twee, onder bovenlichten met glas-in-lood staande, originele paneeldeuren met deurlichten, die eveneens zijn ingevuld met glas-in-lood. Boven het portiek is een boog van schone baksteen in de gevel opgenomen. In de verdieping staan twee recht gesloten vensters. In de travee├źn aan weerszijden van het portiek staat een erker met schuine zijden, een platte afdekking en bovenramen met glas-in-lood. De erkers vervingen in de jaren ┬┤20 de oorspronkelijke, met luiken behangen vensters. De beide gevelvelden tussen de erkers en de dakrand worden verlevendigd door segmentbogen en kleine decoraties van schone baksteen. In de dakschilden boven de erkers is een dakkapel met lessenaardak opgenomen.
De vensters in de onder een wolfseind staande linker zijgevel zijn gewijzigd. De gevel is verder voorzien van speklagen van schone baksteen.
De vensters in de ook onder een wolfseind staande rechter zijgevel staan onder pseudo-strekken (aangegeven door middel van schijnvoegen in de pleisterlaag) en worden eveneens verlevendigd door speklagen van schone baksteen.
De achtergevel is hoger dan de voorgevel.

Waardering
Het dubbele woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het dubbele woonhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de middenstand en de beter gesitueerden.
Het dubbele woonhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het dubbele woonhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de in dezelfde periode gebouwde dubbele woonhuizen aan de Hyacinthenlaan (90-92) en de Bosdrift (26-28, 30-32).
Het dubbele woonhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0858