School


LocatieFrans Halslaan 70
TypeSchool
Onderdeel van
Bouwperiode1909 - 1909
Opdrachtgever
ArchitectAndriessen, P.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
De school is gebouwd in 1910, mogelijk naar een ontwerp van de toenmalige gemeentearchitect Andriessen. De school is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, Overgangsstijl, die enigszins verwant is aan de destijds in zwang zijnde Art Nouveau.

Omschrijving
Het ten opzichte van de straat ver terug gerooide schoolgebouw staat met één bouwlaag onder een plat dak. De gevels zijn boven een met een rollaag afgedekt trasraam van klinkers opgetrokken in schone baksteen en zijn voorzien van recht gesloten vensters.
De symmetrische voorgevel wordt verlevendigd door met de baksteen contrasterende onderdelen van natuursteen. De gevel bevat een royale entreepartij met een segmentboogvormige opening voor een portiek. In het portiek staat de originele dubbele paneeldeur, die is voorzien van smalle deurlichten en kruisgehengen. De deuren staan tussen bovenlichten met gemetselde tussenstijlen en zijlichten, die evenals de bovenlichten zijn voorzien van een roedenverdeling. Tussen de bovenlichten en deur met zijlichten ligt een over de gehele breedte van de portiekwand doorgetrokken latei. Op de portiekvloer liggen tegels, die een ruitpatroon vormen. De portiekopening bevat hardstenen hoekstenen en eveneens van hardsteen en zandsteen vervaardigde aanzetstenen bij de geboortes van de boog, die is voorzien van een natuurstenen afsluitsteen. Boven de aanzetten van de boog is de gevel voorzien van geprofileerde kraagstenen, die de aanzetten vormen van een uitgmetselde pilaster, die wordt bekroond door een hardstenen kop. De pilasters worden doorsneden door een grotendeels hardstenen lijst, die over de gehele breedte is doorgetrokken. Tussen de pilasters staat een veld met een gewelfde profiellijst van hardsteen. Aan weerszijden van de entree is een uit twee vensters samengestelde vensterpartij opgenomen. De twee relatief smalle vensters met hardstenen hoekstenen staan tussen gemeenschappelijke lateien en lekdorpels van hardsteen en bezitten bovenramen met een roedenverdeling. Boven de vensters is een overspannigsboog in de vorm van een segmentboogvormige ontlastingsboog in de gevel opgenomen. De gevelpartijen aan weerszijden van de entree worden beëindigd door een attiek, die is samengesteld uit gemetselde balusters en een hardstenen deklijst.
Tegen de vrijwel intact gebleven linker zijgevel staan rechthoekige aanbouwtjes. De gevel bevat een groot aantal vensters, die per twee onder een houten overstek met gesneden klampen staan. De vensters zijn voorzien van hardstenen lekdorpels en staan tevens onder segmentboogvormige ontlastingsbogen.

Waardering
De school is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De school heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van gebouwen voor het onderwijs in de eerste decennia van de 20e eeuw.
De school is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De school heeft ensemblewaarde en situationele waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en vanwege de situering, waardoor de school los is komen te staan van de omringende woonhuizen.
De school is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH1240