Kerk Kosterswoning


LocatieKerk, Frederik van Eedenlaan 15 - B. Wolfflaan 2
TypeKerk Kosterswoning
Onderdeel van
Bouwperiode1955 - 1955
Opdrachtgever
ArchitectEgberts, D.
Datum aanwijzing

Inleiding
De in 1955 voor de Christelijk Gereformeerde Gemeente te Hilversum gebouwde kerk met klokkentoren, wijkgebouw en kosterswoning is ontworpen door de architect Dick Egberts. De tussen de F. van Edenlaan, de Van Hoogendorplaan en de B. Wolfflaan gesitueerde kerk met annexen is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Wederopbouwstijl.

Omschrijving
Het kerkgebouw en de bijgebouwen zijn door middel van en zuilengalerij en tussenleden met elkaar verbonden. De samenstellende onderdelen van het complexje zijn opgetrokken in schone baksteen en beton, vanuit een rechthoekige plattegrond. Alle onderdelen staan onder een met gesmoorde pannen gedekt zadeldak en zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen met stalen ramen in de betonnen kozijnen.
De op de B. Wolfflaan gerichte zuidgevel van de kerk is een blinde puntgevel, die ooit was voorzien van een groot kruis, maar tegenwoordig slechts in de punt wordt verlevendigd door een liggende gemetselde ruit met een rasterpatroon.
Het kerkgebouw heeft aan de kant van de Van Hoogendorplaan een lage, onder lessenaardak staande uitbouw (zijbeuk), die is doorgetrokken over de gehele breedte van de gevel. De gevel van de zijbeuk bevat een reeks vierkante vensters met uitkragende betonnen kozijnen en glas-in-loodramen. In de oostgevel van het schip van de kerk is een reeks van 11 staande vensters opgenomen.
In het midden van de op de Van Edenlaan gerichte, symmetrische noordgevel bevindt zich de hoofdentree van de kerk. De deur staat tussen schuin geplaatste windvangers en onder een luifel. In de punt van de gevel is een decoratieve, gemetselde ruit met rasterpatroon opgenomen.
De westgevel is door midden van een tussenlid en een zuilengalerij met het verenigingsgebouw verbonden. De gevel van de kerk bevat op twee niveaus een reeks vensters met uitkragende betonnen kozijnen en glas-in-loodramen in de bovenste vensterreeks. De gevel is onder de galerij voorzien van een dubbele deur. De overdekte zuilengalerij is een vrijstaande, aan beide langszijden open galerij met getoogde openingen tussen de betonnen zuilen. Het zadeldak boven de gemetselde muurdelen is een eenvoudige, met pannen gedekte houten kap.
De oostgevel van het verenigingsgebouw met souterrain heeft de entree met dubbele deur onder het andere einde van de galerij. De gevel is op souterrainniveau voorzien van een reeks vierkante vensters en daarboven van een reeks staande vensters. De vensters hebben uitkragende betonnen kozijnen en bevatten stalen ramen.
De kerk en het verenigingsgebouw zijn ook met een tussenlid met elkaar verbonden, zodat tussen de galerij en het tussenlid een aan alle kanten omsloten kleine binnenhof is ontstaan. Het tussenlid is voorzien van vensters met stalen ramen in de betonnen kozijnen. Het verenigingsgebouw is aan de zuidwestzijde eveneens door middel van een tussenlid met een onder zadeldak staande kosterswoning verbonden. Dit tussenlid bevat een getoogde doorgang naar de achterzijde van de woning.
Links en iets terug staand ten opzichte van de zuidgevel van de kerk staat de zuidgevel van de klokkentoren. De klokkentoren heeft een vierkante plattegrond en heeft met elkaar vergelijkbare bakstenen gevels, waarin kleine vierkante vensters staan en die worden beƫindigd door profiellijsten. De bovenste torengeleding is een open constructie van betonnen staanders, die aan alle kanten een wijzerplaat dragen en tevens als klankopeningen voor de luidklok dienen. De toren staat onder een concaaf gewelfd tentdak met een stalen bekroning.

Waardering
De kerk met annexen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het complex heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van kerkelijke gebouwen in de periode van de Wederopbouw.
Het complex is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik van de samenstellende onderdelen.
Het complex heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering aan kruispunten, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de wijk, waarin het een beeldbepalend onderdeel is en vanwege de sterke samenhang tussen de samenstellende onderdelen.
Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.




ID: GMH1336