Villa


LocatieSoestdijkerstraatweg 12
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1894 - 1894
Opdrachtgever
Architectonbekend
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
De villa is gebouwd in 1894, als één van een serie van vijf villa's (zie o.a. ook Soestdijkerstraatweg 6). De namen van de architect en de opdrachtgever zijn niet bekend. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Chaletstijl verwante Overgangsstijl en maakt deel uit van een reeks van villa's en landhuizen aan de Soestdijkerstraatweg.

Omschrijving
De villa staat met twee bouwlagen onder een samengesteld en uitkragend, met tuiles du nord gedekt zadeldak met op gesneden klossen en klampen liggende uitkragingen. De gevels zijn opgetrokkn in gepleisterde baksteen en worden verlevendigd door schijnvoegen en vakwerk. Ze zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen, waarvan de meeste met glas-in-lood in de bovenlichten.
De asymmetrische voorgevel bestaat uit een linker geveldeel met horizontale beëindiging en een iets hoger opgaande, risalerende puntgevel er rechts van. De risaliet is op de begane grond voorzien van openslaande deuren tussen zijlichten en met glas-in-lood ingevulde bovenlichten. Hiervoor ligt een betegeld terras (veranda). Deze ligt onder een houten balkon, dat rust op houten palen, waartussen latwerk is bevestigd. Op het balkon komt een stel openslaande deuren met zijlichten en bovenlichten met glas-in-lood uit. In de punt van de gevel is een klein zoldervenster opgenomen. De punt van het dak is voorzien van een makelaar, die is verbonden met een hanebalk. Tegen het linker deel van de gevel staat een serre met afgesnoten hoeken, glas-in-lood in de bovenlichten en een geprofileerde kroonlijst rond het platte dak. De verdieping is voorzien van vakwerk, waarin een venster is opgenomen.
Het rechter deel van de linker zijgevel is eveneens een risalerende puntgevel met vakwerk in de geveltop en een dakpunt met een makelaar en een hanebalk. De gevel bevat verder onder meer een rondboogvensters en een terugstaande, eveneens met vakwerk verlevendigde verdieping van het linker deel van de gevel.
De rechter zijgevel is onder meer voorzien van twee rondboogvensters, een onder een bovenlicht staande deur en vier gevelvelden (blinde vensters) die zijn ingevuld met een lineair ruitpatroon.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabijstaande bebouwing en als karakteristiek onderdeel van de villabebouwing aan de Soestdijkerstraatweg.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1035