Villa Dubbel


LocatieWernerlaan 41 en 43
TypeVilla Dubbel
Onderdeel van
Bouwperiode1919 - 1919
Opdrachtgever
ArchitectVerschuyl, E.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
De dubbele villa is gebouwd in 1919, naar een ontwerp van de architect E. Verschuijl. De voor G. van Doornik uit Baarn gebouwde dubbele villa wordt gekenmerkt door een voor de bouwtijd enigszins achterhaalde Overgangsstijl met vakwerkelementen.

Omschrijving
De dubbele villa staat met twee bouwlagen onder een met tuiles du nord gedekt, samengesteld en uitkragend zadeldak met hoge schoorstenen. De gevels zijn opgetrokken in voornamelijk gepleisterde baksteen, boven een trasraam van schoon metselwerk. De gevels bevatten voornamelijk recht gesloten gevelopeningen met roedenverdeling in de bovenlichten, waarvan een deel is ingevuld met glas-in-lood.
In het midden van de symmetrische voorgevel staat een brede, veelzijdige dubbele serre met plat dak met profiellijst en bovenlichten met roedenverdeling. Aan weerszijden van de serre staat een ondiepe rondboogportiek met steunberen van schoon metselwerk aan weerszijden. De deuren zijn paneeldeuren met roedenverdeling in de deurlichten en staan onder een boogveld met diagonaal geplaatste baksteen. Op de verdieping boven de entrees staat een klein venster en boven de serre is de gevel voorzien van twee, op houten consoles staande erkers met schuine zijden en geprofileerde kroonlijst. De in overstand staande geveltop is voorzien van vakwerk en rust onder meer op een tussen de erkers staande, getrapte console. De hoeken van de gevel worden geaccentueerd door steunberen van schoon metselwerk. Uit beide dakschilden steekt een hoge schoorsteen van schone baksteen.
De deels onder een zadeldakvormige dwarskap staande zijgevels bestaan grotendeels uit puntgevels met onder meer een onder een bovenlicht staand, klimmend traplicht, een steunbeer van schoon metselwerk en een geveltop, waarvan de punt is ingevuld met vakwerk.

Waardering
De dubbele villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De dubbele villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De dubbele villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De dubbele villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een karakteristiek onderdeel van de villabebouwing aan de Wernerlaan en belendende straten.
De dubbele villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH1167