Woonhuis


LocatieWaldecklaan 25-33
TypeWoonhuis
Onderdeel vanmiddenstandswoningen Waldecklaan
Bouwperiode1921 - 1921
Opdrachtgever
ArchitectSlot, J.H.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
In 1921 gebouwd complex van in totaal 23 middenstandswoningen. De 5 rijtjes woningen met respectievelijk 3, 4, 2 maal 5 en 6 woningen zijn gebouwd in een sterk aan de Amsterdamse School verwante, expressionistische bouwstijl. De betrokken architecten waren J.H. Slot (uitvoerend architect) en een architect waarvan de naam moeilijk is te ontcijferen. Waarschijnlijk betreft het de architect D. van Zanten, die als ontwerper bij de bouw was betrokken en meer met Slot samenwerkte. De blokken verschillen op details en ten aanzien van verschillende latere toevoegingen zoals dakkapellen. De later toegevoegde onderdelen vallen uitaard buiten de bescherming. De woningen vormen een stilistische eenheid met de door dezelfde architecten gebouwde woningen aan de Vermeerlaan/F. van Mierislaan.

Omschrijving
De vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken woningblokken zijn iets schuin ten opzichte van elkaar geplaatst. Ze staan met twee bouwlagen onder met pannen gedekte schilddaken met korte schoorstenen op de nokken en enkele toegevoegde, detonerende dkkapellen. De in schone baksteen en hout* opgetrokken gevels staan boven een met een rollaag afgedekt trasraam. Enkele hoeken van enkele blokken worden geaccentueerd door vanuit de gevelhoek opgetrokken schoorstenen. De veelhoekige houten gevelpartijen hebben wit geschilderde hoekaccenten en bevinden zich op de verdieping, boven de hoeken die halfrond zijn uitgemetseld op de begane grond. De andere houten gevelpartijen bevinden zich eveneens op de verdieping, waar enkele hoeken een kwartronde boog vormen. Tussen de verdiepingsvensters bevinden zich ook houten geveldelen. De gevels bevatten recht gesloten en gebogen gevelopeningen, waarvan de vensters deels nog zijn voorzien van ramen met de oorspronkelijke roedenverdeling en ook de deuren nog voor een deel origineel zijn. In enkele blokken staan de voordeuren in portieken met een portiekopening in de vorm van een parabolische boog. In de andere blokken zijn rondboogdeuren in de voorgevel opgenomen. De twee recht gesloten deuren in de portieken zijn schuin geplaatst. De twee aan twee in de voorgevel staande originele rondboogdeuren zijn voorzien van gedraaide stijlen in de deurlichten. In de zijgevels zijn recht gesloten portieken opgenomen, waarin de schuin staande deuren zijn voorzien van kruisroeden in de deurlichten. De ramen van enkele vensterpartijen op de begane grond in de voorgevel staan onder een rollaag en binnen een gemeenschappelijke omlijsting. Deze ramen worden van elkaar gescheiden door een veld met een decoratief metselverband. De verdiepingsvensters in de zijgevels staan ook tussen houten geveldelen. Hier en daar staan nog gemetselde rondboogpoortjes naar de achtertuinen.

*De van staande en liggende, (gerabatte) planken vervaardigde houten geveldelen kunnen ook gemetselde gevelpartijen met een beschieting zijn.

Waardering
De rijtjes middenstandswoningen┬┤s zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De woningen hebben cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de middenstand.
De woningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De woningen hebben ensemblewaarde vanwege de sterke onderlinge architectonische en stedenbouwkundige samenhang, vanwege de relatie met de nabij staande bebouwing en als belangrijke onderdelen van een voornamelijk in het interbellum ontwikkeld gebied.
De woningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1150