Villa Dubbel


LocatieWernerlaan 39 met Hollandselaan 28
TypeVilla Dubbel
Onderdeel van
Bouwperiode1904 - 1904
Opdrachtgever
ArchitectMeijer, W.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
De dubbele villa is gebouwd in 1904, naar een ontwerp van de Hilversumse architect W. Meijer. De op een hoek van de Wernerlaan met de Hollandselaan gesitueerde dubbele villa wordt gekenmerkt door een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl.

Omschrijving
Het grote pand staat met twee bouwlagen onder een samengestelde, met tuiles du nord gedekte kap met schoorstenen en dakkapellen met lessenaardak. De gevels zijn boven een met een rollaag afgedekt trasraam opgetrokken in gepleisterde baksteen, verlevendigd met hoeken en segmentboogvormige ontlastingsbogen van schone baksteen. De gevels bevatten recht gesloten gevelopeningen, die voor een groot deel nog zijn voorzien van glas-in-lood of roedenverdeling met getint glas in de bovenramen. Een deel van de venster is nog voorzien van luiken aan de onderramen.
Het pand heeft een lange, uit vier delen samengestelde voorgevel, die ten opzichte van elkaar verspringen en is gericht op de Wernerlaan. De linker gevelpartij bevat op de begane grond een deur uit het interbellum met bovenlicht en twee vensters met luiken voor de onderramen. Op de verdieping staat één groot venster. De gevelpartij hier rechts van bevat twee, oorspronkelijk eveneens met luiken behangen vensters op de begane grond en één venster op de verdieping. De gevelpartij hier rechts van heeft een vergelijkbare indeling, met links een deur met bovenlicht in plaats van een venster. Tegen de puntgevelvormige rechter travee staat een erker met schuine zijden en vensters onder strek . Op het platte erkerdak staat een houten balustrade. Op het dak komt een stel openslaande deuren met roedenverdeling in de boven- en zijlichten uitkomt. De geveltop bevat een samengesteld zoldervenster. De op de Hollandselaan gerichte gevel heeft een symmetrische indeling met in het midden een paneeldeur met bovenlicht en een venster aan weerszijden. Het middelste venster op de verdieping is blind en wordt aan weerszijden geflankeerd door één venster.
De op het noorden gerichte achtergevel versprint eveneens. De gevel heeft een blinde linker travee en is rechts hiervan in beide bouwlagen voorzien van diverse gevelopeningen.
Tegen de westelijke, puntgevelvormige kopgevel staat een grote rechthoekige serre met roedenverdeling in de bovenramen en een plat dak, waarop twee deuren met roedenverdeling in de bovenlichten uitkomen. In de top van de gevel is een samengesteld venster met een hoger middenraam opgenomen.

Waardering
De dubbele villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De dubbele villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De dubbele villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De dubbele villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing, vanwege de situering aan een kruispunt en als karakteristiek onderdeel van de villabebouwing aan de Wernerlaan en belendende straten.
De dubbele villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH1202