Woonhuis Dubbel


LocatieVosmaerlaan 1+3. 5+7, 9+11
TypeWoonhuis Dubbel
Onderdeel vanComplex van 3 panden
Bouwperiode1928 - 1928
Opdrachtgever
ArchitectLaren, J. van
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
De drie identieke dubbele villa´s zijn gebouwd in 1928, naar een ontwerp van de architect J. van Laren. In 1929 zijn bij de huizen garages gebouwd. De dubbele villa´s zijn gebouwd in een aan de Amsterdamse School en het Zakelijk Expressionisme verwante Interbellumstijl en maken deel van de voornamelijk naoorlogse bebouwing van de wijk Hilversum-Zuid.

Omschrijving
De huizen staan met twee en drie bouwlagen onder een afgeknot, uitkragend schilddak met gesmoorde Hollandse pannen. De gevels zijn boven een met een rollaag afgedekt trasraam opgetrokken in schone baksteen en voorzien van recht gesloten en boogvormige gevelopeningen, waarvan een aantal vensters nog de oorspronkelijke ramen met roedenverdeling en/of glas-in-lood bevat. De gevels worden op de hoeken en op de tweede verdieping verlevendigd door sterk met de baksteen contrasterende accenten van wit geschilderd hout. De voorgevels zijn op de hoeken voorzien van om de hoek gaande planten-/bloemenbakken, die aan de zijgevels zijn doorgetrokken tot de entrees.
De symmetrische voorgevels zijn in het midden op de begane grond van de hoger opgaande, deels risalerende middenpartij voorzien van en een breed venster met tweedelig glas-in-loodraam. De verdieping bevat twee loggia's met gevelopeningen in de vorm van een parabolische boog. In de loggia's staan openslaande deuren met zijlichten. De vensters op de tweede verdieping bevinden zich in een houten opbouw met en platte beëindiging. De buitenste traveeën zijn in beide bouwlagen voorzien van om de hoek gaande, onder overstek staande vensterpartijen met zware hoekpenanten van wit geschilderd hout. Boven de vensterdelen aan de voorzijde liggen bovenlichten met glas-in-lood.
In de zijgevels bevinden zich de entrees. De deuren bevatten deurlichten met een roedenverdeling en staan onder een stangen hangende luifel. Boven de entrees is een hoog traplicht met roedenverdeling in de gevel opgenomen. De lage uitbouwen aan de hoeken van de achtergevels zijn voorzien van een opgemetselde balkonbalustrade.

Waardering
Het kleine complexje van drie dubbele villa´s is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De dubbele villa´s hebben cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De dubbele villa´s zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als karakteristieke ontwerpen uit het oeuvre van een voor Hilversum vooraanstaand architect.
De dubbele villa´s hebben ensemblewaarde vanwege de sterke onderlinge architectonische en stedenbouwkundige samenhang, vanwege de relatie met de omringende bebouwing en als belangrijke onderdelen van een in het interbellum ontwikkeld gebied.
De villa´s zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH1144