Landhuis


LocatieWernerlaan 21
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1920 - 1920
Opdrachtgever
ArchitectZanten, D. van
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis is gebouwd in 1920, naar een ontwerp van de architect D. van Zanten (architectenbureau Van Zanten-Batenburg). Het huis werd oorspronkelijk vergezeld van een schuur en is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Amsterdamse School verwante bouwtrant. Het huis maakt deel uit van een ensemble van door Van Zanten ontworpen huizen aan de Wernerlaan.

Omschrijving
Het landhuis staat met een en twee bouwlagen onder een met pannen gedekt zadeldak met een korte schoorsteen op de nok. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen boven een trasraam van klinkers en bevatten recht gesloten gevelopeningen.
De voorgevel is een op de straat gerichte, symmetrische puntgevel met zich licht verjongende hoeklisenen met uitgemetselde rollagen aan de koppen, op de begane grond een brede, onder rollaag staande vensterpartij met roedenverdeling in het risalerende middenraam en de schuin weglopende zijramen. Op de verdieping bevindt zich een vergelijkbare vensterpartij. De geveltop is geheel beschoten met wit geschilderde, staande planken met een geschulpte onderrand en is voorzien van een smal zoldervenster met een ruitvormige roedenverdeling in het raam.
De linker zijgevel staat grotendeels onder een ver afhangend dakschild. De rechter hoekpartij bevat een grotendeels open, onder een overstek en schilddak staande hoekportiek met in het rechter gevelveld een smal portieklicht. Het hoekportiek heeft een gemetselde hoekkolom en een muurtje tussen de kolom en het ingangsportaal, dat is voorzien van een deur met roedenverdeling in het deurraam en een venster met een tweedelig raam. Een risalerende, hoger opgaande gevelpartij heeft een platte beƫindiging en bevat twee kleine vensters op de begane grond een drie smalle traplichten daarboven. In het linker deel van de gevel is een om de hoek gaand venster met roedenverdeling opgenomen.
De rechter zijgevel is voorzien van een krimp. Het linker deel van deze gevel bevat een onder een rollaag staande deur met roedenverdeling. In het rechter geveldeel staat een breed venster met roedenverdeling in het samengestelde, eveneens onder een rollaag staande raam.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande, deels door Van Zanten ontworpen bebouwing, en als karakteristiek onderdeel van de landhuis- en villabebouwing aan de Wernerlaan.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1164