Woonhuis Woningbouwcomplex


Locatie8 rijtjeswoningen aan het Busken Huetplein 1-15
TypeWoonhuis Woningbouwcomplex
Onderdeel van
Bouwperiode1929 - 1929
Opdrachtgever
ArchitectReeders, W.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het aan het Busken Huetplein staande rijtje middenstandswoningen vormt een belangrijke gevelwand aan de oostzijde van het 'groene' plein. Dit rijtje vormt samen met de woningen aan de westzijde van het plein en de open ruimte ertussen een in stedenbouwkundig opzicht belangrijk ensemble. Het rijtje met acht woningen is in 1929 gebouwd naar een ontwerp van de Hilversumse architect W. Reeders, die ook de ontwerper was van de woningen aan de andere kant van het plein. De woningen zijn gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Interbellumstijl.

Omschrijving
Het rijtje woningen staat met voornamelijk twee bouwlagen onder een met pannen gedekt, uitkragend schild-/zadeldak voor het hoofdvolume met korte schoorstenen op de nok. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en bevatten voornamelijk recht gesloten gevelopeningen.
Het rijtje hgeeft een asymmetrische voorgevel. Het rechter deel van het rijtje wijkt sterk af van het linker deel. Het rechter deel bestaat uit een hoog opgaand risaliet met een rondboogdeur en een onder een dwars op het hoofdvolume staande, uitkragende en schilddakvormige steekkap met een loggia onder het overstek. Rechts daarvan bevindt zich een volume met één bouwlaag onder een schilddak met lange dakschilden. Dit rechter geveldeel bevat vijf vensters. Het linker deel wordt gedomineerd door een dwars op het hoofdvolume staande, zadeldakvormige dwarskap met links tegen de puntgevel een dwars op de hoofdgevel staand verticaal accent een rechts een eveneens puntgevelvormige risaliet met rondboogentree.
In de brede middenpartij zijn erker- en vensterpartijen van verschillende breedte, alsmede de ingangspartijen opgenomen. De terug staande ingangspartijen bevatten twee deuren met ertussen een overhoekse penant, en staan onder platte luifels en onder smallere, vierdelige bovenlichten en lateien. De erkers hebben schuine zijden en staan eveneens onder samengestelde bovenlichten en lateien. De gevel is terug staand op de verdieping en bevat daar op balkons met gesloten balustrades uitkomende gevelopeningen met scheimuren tussen de verschillende balkondelen.
De linker zijgevel van het rijtje staat aan de Van Genestetlaan. Deze gevel staat schuin op de gevel aan het Busken Huetplein. De kopgevel aan de Genestetlaan is een puntgevel met decoratieve metselverbanden in de top van de gevel.

Waardering
De middenstandswoningen en het plein zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische, de stedenbouwkundige en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De middenstandswoningen hebben cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woningen voor de middenstand in het Interbellum.
De middenstandswoningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De middenstandswoningen hebben ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige woningen rondom het plein en vanwege de samenhang met de open ruimte (plein), waarmee de woningen onlosmakelijk zijn verbonden.
De middenstandswoningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0741