Woonhuis Dubbel


Locatie11 rijtjeswoningen aan het Busken Huetplein 2-22
TypeWoonhuis Dubbel
Onderdeel van
Bouwperiode1928 - 1928
Opdrachtgever
ArchitectReeders, W.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het aan het Busken Huetplein staande rijtje middenstandswoningen vormt een belangrijke gevelwand aan de westzijde van het 'groene' plein. Dit rijtje vormt samen met de woningen aan de oostzijde van het plein en de open ruimte ertussen een in stedenbouwkundig opzicht belangrijk ensemble. Het rijtje met 11 woningen is in 1928 gebouwd naar een ontwerp van de Hilversumse architect W. Reeders, die ook de ontwerper was van de woningen aan de andere kant van het plein. De woningen zijn gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Interbellumstijl en staan naar het zuiden toe aflopend op een natuurlijke helling.

Omschrijving
Het blok staat met één en twee bouwlagen onder met pannen gedekte zadeldaken, en enkele schilddaken. De zadeldaken zijn bepalend voor het beeld van het rijtje. De vier dwars op de straat staande, hoger opgaande zadeldaken met korte schoorstenen centraal op de nokken worden door midden van lagere zadeldaken met elkaar verbonden en vormen een ritmisch geheel met afwijkende beëindigingen aan zowel de noord- als de noordzijde. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en bevatten recht gesloten gevelopeningen.
De rechter (noord-) zijde van het blok heeft een grotendeel hoger opgaande gevelpartij, die onder een schilddak staat.
De linker (zuidelijke) beëindiging van het blok is een onder een zadeldak en een hoger opgaand schilddak staand volume, waarin centraal op de begane grond een overluifelde, tussen zijlichten en erkers staande, recht gesloten deur is opgenomen. De verdieping is voorzien van een brede vensterpartij. Uit het rechter dakschild van het schilddak steekt een hoge schoorsteen. De vier symmetrische, op de straat gerichte puntgevels bevatten een dubbele, tussen twee terug staande rondboogdeuren geplaatste dubbele erker met schuine zijden, een breed verdiepingsvenster en twee smalle, binnen een gemeenschappelijke omlijsting staande vensters in de punt van de gevel. De rondboogdeuren staan tussen gemetselde planten-/bloemenbakken. De verbindende delen tussen de puntgevels bevatten recht gesloten, onder lateien staande openslaande deuren tussen hoog opgemetselde planten-/bloemenbakken.

Waardering
De middenstandswoningen en het plein zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische, de stedenbouwkundige en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De middenstandswoningen hebben cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woningen voor de middenstand in het interbellum.
De middenstandswoningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De middenstandswoningen hebben ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige woningen rondom het plein en vanwege de samenhang met de open ruimte (plein), waarmee de woningen onlosmakelijk zijn verbonden.
De middenstandswoningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0740