Kerk


LocatieKerk op de Taludweg 35a-b
TypeKerk
Onderdeel van
Bouwperiode1930 - 1931
Opdrachtgever
ArchitectBlok, H.D.R.
Datum aanwijzing

Inleiding
Het ten opzichte van de Taludweg ver terug staande kerkgebouw met toren, aangebouwde kosterswoning en vergaderzalen is in 1930-1931 gebouwd in opdracht van de (Vrije) Evangelische Gemeente. De ontwerper was de architect H.D.R. Blok uit Blaricum. In 1937 verrees schuin tegenover de kerk een door de Hilversumse architect C. Trappenburg ontworpen pastorie. In 1954 is de kerk rechtsachter uitgebreid met een verenigingsgebouw, die voor de bescherming van ondergeschikt belang is. De niet voor bescherming in aanmerking komende toevoeging linksachter dateert van 1990. Het oorspronkelijke volume van het kerk is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Interbellumstijl, waarbij het accent op de hoge kap ligt. De kerk maakt deel uit van het villapark Susannapark, een onderdeel van het noordwestelijke villagebied.

Omschrijving
Het vrijwel symmetrisch opgezette kerkgebouw is boven een trasraam van donkere steen opgetrokken in schone, rode baksteen. De donkere steen is tevens gebruikt om de entrees tot het gebouw te omlijsten en te accentueren. De kerk staat onder een hoog, uitkragend zadeldak dat is gedekt met gesmoorde pannen. In beide dakschilden staat een slanke, driehoekige dakkapel met een invulling van glas-in-lood. De gevelopeningen zijn recht gesloten en zijn voor een groot deel ingevuld met glas-in-loodramen. De in de linker langsgevel opgenomen kerktoren is vanaf de straat gezien slecht een onopvallend element in het geheel en wordt bekroond door een dunne, met leien gedekte spits.
Het kerkgebouw heeft een vanaf de straat gezien symmetrisch vooraanzicht, waarin het brede, eveneens onder een hoog zadeldak staande ingangsportaal met puntgevel domineert. De voorgevel van het portaal bevat een stel openslaande deuren met aan weerszijden een smal venster met glas-in-loodraam. In de punt van de gevel zijn drie smalle lichten met glas-in-lood opgenomen. De hoeken van het portaal worden geaccentueerd door halfronde, gemetselde plantenbakken. Zowel in de linker als in de rechter langszijde van het portaal bevindt zich een enkele deur met zijlicht.
De linker langsgevel van het hoofdvolume is links, pal onder het laag afhangende dakschild, voorzien van een drietal liggende vensters. De rechthoekige dakkapel hierboven is een latere toevoeging. Rechts van deze gevelpartij staat de toren, waarin een omlijste deur is opgenomen. De toren bestaat uit en breed minder hoog opgaand deel en een er ten opzichte van risalerend smaller deel met drie smalle lichten met glas-in-lood en een smalle spits boven een insnoering en een plat, houten overstek. Aan weerszijden van de entree staat een rechthoekige, gemetselde bloemenbak. In de gevelpartij rechts van de toren bevinden zich vier, met glas-in-loodramen ingevulde vensters, die van elkaar worden gescheiden door smalle, gemetselde penanten.
De rechter langsgevel is spiegelbeeldig vrijwel identiek aan de linker. Het enige verschil is dat de brede torenbasis niet is verhoogd een smalle torenopbouw.
De onder een plat dak staande aanbouw rechtsachter is het in 1954 toegevoegde verenigingsgebouw.

Waardering
Het kerkgebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De kerk heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van kerken in het interbellum.
De kerk is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende, hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De kerk heeft stedenbouwkundige waarde en ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering, vanwege de samenhang met de nabij staande pastorie als een beeldbepalend onderdeel van de bebouwing aan de Taludweg.
De kerk is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0568