Villa


LocatieJulianalaan 15
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1911 - 1911
Opdrachtgever
ArchitectBakker, B.H., Bakker, C.M.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
De op een hoek van de Julianalaan met de Wernerlaan staande villa is gebouwd in 1911, naar een ontwerp van de Hilversumse architect B.H. Bakker. De villa `De Marentak' is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl.

Omschrijving
De villa is opgetrokken in schone baksteen boven een trasraam van donkere handvormklinkers met een rollaag. Het pand staat met twee bouwlagen onder een uitkragende, samengestelde kap, die is gedekt met leien in een maasdekking. Het centrale dakdeel is een afgeknot schilddak met zeeg en zinken hoekaccenten. De overige dakdelen zijn zadeldaken en schilddaken. De kap is voorzien van rechthoekige dakkapellen met platte daken en met leien beklede wangen.
De asymmetrische gevels zijn voorzien van rechthoekige, onder strekken met sluitsteen staande gevelopeningen en worden doorsneden door rollagen. De vensters zijn voorzien van hardstenen lekdorpels en waren oorspronkelijk met luiken of persiennes behangen.
Het rechter deel van de Wernerlaan gerichte westelijke gevel is een iets hoger opgaande risaliet onder een zadeldak. De risaliet is op de begane grond voorzien van een erker met schuine zijden, op de verdieping van een venster en in de geveltop van een klein venster. De linker gevelpartij bezit op de begane grond eveneens een erker met schuine zijden en ook hier is één venster in de gevel opgenomen. Geheel rechts staat een serre met afgesnoten hoeken en een plat dak, dat is omheind door een houten balustrade.
Op het platte serredak komt een deur uit, die staat in het linker deel van de zuidgevel. Deze zijde van het huis is sterk verspringend in diepte en hoogte vanwege de uitgebouwde volumes. In het dakschild van het hoofdvolume hierboven staat een dakkapel met een gemetselde middenpenant. Een hoge schoorsteen met uitgemetselde kop vormt hier een krachtig verticaal accent.
De oostzijde van het huis is eveneens sterk geleed door het verspringen van de gevelpartijen. het terug staande rechter geveldeel bevat één venster in beide bouwlagen. Het centrale geveldeel is op de begane grond voorzien van de hoofdentree. De paneeldeur staat tussen en onder zij- en bovenlichten. Tussen de bovenlichten en de deur bevindt zich een aan stangen hangende luifel, die tevens rust op houten consoles. Links van de entree staan twee smalle vensters onder een breed, gemeenschappelijk bovenlicht. Rechts van de entree is een venster met kruisraam in de gevel opgenomen. Daarboven staat een groot traplicht met glas-in-loodramen. Boven de entree bevindt zich een gevelsteen met in reliëf uitgevoerde maretakken en de naam van de villa. Links van het traplicht staan nog twee vensters. Rechts in de aanbouw links van het hoofdvolume staat een venster. De hier links van geplaatste deur staat onder een aan stangen hangende luifel en rust op houten consoles. De linker gevelpartij maakt deel uit van een nog lagere aanbouw.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde en stedenbouwkundige waarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande villabebouwing aan de Julianalaan en de Wernerlaan en vanwege de situering aan een kruising.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0864