Tuinmanswoning


LocatieHoorneboeg 7
TypeTuinmanswoning
Onderdeel van
Bouwperiode1881 - 1928
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het oudste deel van de voormalige tuinmanswoning op het landgoed Hoorneboeg (het voormalige Hioveroord) is gebouwd in 1881 of 1882. De woning is gebouwd in opdracht van de toenmalige landgoedeigenaar G.E. Moormann. De tuinmanswoning bestaat uit twee dwars op elkaar staande bouwdelen met aan de Neo-Hollandse Renaissance refererende klokgevels. Bij de woning staan nog enkele schuren en de ruines van plantenkassen. Ook staat er bij de woning nog een in chaletstijl uitgevoerde gebouwtje.

Omschrijving
De voormalige tuinmanswoning is samengesteld uit vier aan elkaar staande bouwdelen met één bouwlaag onder met gesmoorde Hollandse (holle) pannen gedekte zadeldaken. Het oudste deel staat onder een schilddak met een schoorsteen op de nok. Het nieuwere deel is het gedeelte met de afgeknotte klokgevels.
Het schilddak van het oude deel van het huis is eveneens gedekt met gesmoorde Hollandse (holle) pannen. Het is onder meer voorzien van een onder een overstek staande deur met bovenlicht en een met luiken behangen venster er links van.
De kopgevels van middendeel van het huis zijn op de begane grond voorzien van een onder een rollaag staand venster en op de zolder van een eveneens onder rollaag staand luik. De gewelfde geveltoppen zijn afgedekt met uitkragende rollagen en op de afgeknotte punten liggen dekplaten.
Het zuidelijke deel is in 1928 verlengd, deze is recent nogmaals uitgebouwd. Dit laatste deel valt buiten de bescherming.

Bij de voormalige tuinmanswoning staat onder meer een oude schuur. De schuur staat onder een met gesmoorde pannen gedekt zadeldak. De kopgevels zijn voorzien van vlechtingen, smalle schouders en een kleine tuit. De noordelijke kopgevel bevat een klein, onder rollaag staand venster met roedenverdeling.
In de westelijke langsgevel staan twee deuren onder rollaag. Tegen de oostelijke langsgevel staat een gepotdekselde houten aanbouw onder lessenaardak.

Ook een houten schuur bij de tuinmanswoning maakt deel uit van de bebouwing op Hoorneboeg.

Waardering
De tuinmanswoning met bijbehorende onderdelen is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De tuinmanswoning met bijbehorende onderdelen heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De tuinmanswoning met bijbehorende onderdelen is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De tuinmanswoning met bijbehorende onderdelen heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De tuinmanswoning met bijbehorende onderdelen is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.


ID: GMH0854