Woonhuis Dubbel


LocatieOude Amersfoortseweg 40-42
TypeWoonhuis Dubbel
Onderdeel van
Bouwperiode1921 - 1921
Opdrachtgever
ArchitectLaren, J. van
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
De dubbele villa is gebouwd in 1921, naar een ontwerp van de architect J. van Laren. Het pand is gebouwd in de trant van de destijds in zwang zijnde Amsterdamse School en valt onder meer op door de bijzondere plattegrond.

Omschrijving
Het pand is opgetrokken in wit geschilderde baksteen, vanuit een vlindervormige plattegrond. Het pand staat onder een samengesteld zadeldak met convex gewelfde dakschilden. De schuin ten opzichte van elkaar staande kopgevels bevatten voornamelijk recht gesloten vensters en worden verlevendigd door decoratieve metselverbanden.
Het pand heeft een symmetrische vooraanzicht met in de centrale gevelpartij twee parabolische boogdeuren. Op de verdieping staan twee hoge en twee kleinere traplichten. In de geveltop is een klein liggend venster opgenomen. De twee entreepartijen worden van elkaar gescheiden door een scheimuurtje met een met glas-in-loodraampjes ingevulde lantaarn op de overhoekse eindkolom. Tussen de dakschilden van de kappen van de centrale gevelpartij en van de schuin erop staande dwarsvleugels staan hoge, zich verjongende schoorstenen. De uitkragende houten gootlijsten tussen de kopgevels rusten aan weerszijden van de centrale gevel op houten kraagstukken en aan de uiteinden op dubbele steekbalken.
De kopgevels van de schuin staande zijgevels verjongen zich. Ze zijn voorzien van een erker met schuine zijden, een plat dak en een vanuit de erker opgetrokken borstwering (alleen de linker nog) rondom het plat, waarop openslaande deuren (ook alleen nog in de linker) uitkomen. De geveltoppen zijn voorzien van een smal zolderlicht. Links van de linker en rechts van de rechter gevel staat een platte uitbouw tegen de achterzijde van het pand, dat ook hier is voorzien van schuin staande gevelpartijen voor convex gewelfde zadeldaken.

Waardering
De dubbele villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De dubbele villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De dubbele villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een bijzonder ontwerp uit het oeuvre van een voor Hilversum belangrijk architect.
De dubbele villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing aan de Oude Amersfoortseweg.
De dubbele villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0701