Herenhuis Dubbel


LocatieEmmastraat 43-45
TypeHerenhuis Dubbel
Onderdeel vanHerenhuizen Emmastraat 39-47
Bouwperiode1903 - 1904
Opdrachtgever
ArchitectCrouwel, J.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het betreft hier het rechter pand van een ensemble van twee dubbele huizen van het type herenhuis. Beide panden zijn gebouwd in 1903, naar ontwerp van de Amsterdamse architect J. Crouwel. De dubbele woonhuizen zijn gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Art Nouveau verwante Overgangsstijl. De herenhuizen maken deel van een reeks van villa's en herenhuizen aan de Emmastraat.

Omschrijving
Het dubbele herenhuis staat met twee bouwlagen onder met tuiles du nord gedekte wolfdaken met een zakgoot. De gevels zijn boven een met een rollaag afgedekt trasraam van schone baksteen opgetrokken in gepleisterde baksteen. Ze worden verlevendigd door accenten van schoon metselwerk in de vorm van speklagen en strekken boven de getoogde gevelopeningen, waarvan de vensters zijn voorzien van hardstenen lekdorpels.
Centraal tegen de symmetrische voorgevel staat een dubbele serre met bewerkte stijlen, schuine zijden en een plat dak. Aan weerszijden van de serre staat een deur onder bovenlicht. Op het plat van de serres komen twee keer twee openslaande deuren uit. Voor de beide woningen is in deze bouwlaag verder nog een venster opgenomen in de buitenste travee. De geveltop is voorzien van een in vakwerk en beschot opgenomen, samengesteld venster met bewerkte middenstijl. De wolfseinden zijn bekroond met een zinken piron.
Zowel de linker zijgevel als de rechter zijgevel bevatten smalle, klimmende traplichten.

Waardering
Het rechter dubbele herenhuis van een ensemble van twee is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De herenhuizen hebben cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De herenhuizen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De herenhuizen hebben ensemblewaarde vanwege de sterke onderlinge samenhang, vanwege de architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing, waarmee ze een vrijwel aaneengesloten geheel vormen en als een belangrijk en karakteristiek onderdeel van de bebouwing aan de Emmastraat.
De herenhuizen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH0761