School Kweekschool


LocatieKweekschool Oude Amersfoortseweg 79, 85
TypeSchool Kweekschool
Onderdeel van
Bouwperiode1907 - 1908
Opdrachtgever
ArchitectNieuwenhuijsen, H.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
De voormalige kweekschool voor rooms katholiek onderwijs met aangebouwde kapel is gebouwd in 1907-1908, naar een ontwerp van de architect H. Nieuwenhuijsen. De school is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, zakelijke Overgangsstijl met invloeden van Berlage en het Rationalisme. Het gebouw heeft geen onderwijsfunctie meer. De bescherming betreft voornamelijk de delen die zich bevinden aan de Oude Amersfoortseweg. Het uit de bouwtijd van de school daterende hekwerk is van belang voor het totaalbeeld.

Omschrijving
De school staat met twee en drie bouwlagen onder afgeknotte, met geglazuurde kruispannen gedekte schilddaken. De dakschilden zijn voorzien van dakranden met geschulpte leien boeiboorden, reeksen dakkapellen met houten toppen en zadeldaken met keramische hoekpannen. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen boven een uitgemetseld trasraam. De gevels bevatten voornamelijk recht gesloten gevelopeningen onder rollagen en segmentboogvormige ontlastingsbogen met natuurstenen sluitsteen. De vensters op de begane grond zijn voorzien van lekdorpels van grèstegels en op de verdiepingen van gemetselde lekdorpels, die door middel van een dunne cordonlijst met elkaar zijn verbonden. De gevellijsten zijn decoratief uitgemetseld met onder meer bloktandfriesjes. Aan de gevel zijn de nodige wijzigingen aangebracht waaronder de vervanging van alle kozijnen door kunststofkozijnen.
Het linker deel van de voorgevel heeft een hoger opgaande ingangsrisaliet voor een zadeldakvormige steekkap. De originele dubbele paneeldeur met deurlichten staat onder een hardstenen latei en een blind drielicht, en in een portiek met een opening in de vorm van een liggende ellipsboog met sluitsteen. Daarboven staat een groot rondboogvenster (traplicht) met glas-in-loodramen. De geveltop bevat eveneens een rondboogvenster. De geveltop is voorzien van hardstenen deklijsten en een octogonale bekroning van hardsteen. Een drie bouwlagen hoogrisalerend rechter volume is in de symmetrische gevelpartij eveneens voorzien van een hoger opgaand ingangsrisaliet. Het rondboogportiek hierin bevat een gewijzigde entree onder een natuurstenen boog. Boven de entree is de eerste verdieping voorzien van twee vensters en de tweede verdieping van één venster. In de met de linker risaliet vergelijkbare geveltop is eveneens één venster opgenomen. Aan weerszijden van de ingangstravee staan op de begane grond en op de eerste verdieping drie venster s in de gevel. De tweede verdieping bevat aan weerszijden twee met ramen ingevulde vensters en twee blinde vensters. Rechts tegen dit hoge volume staat een kruisvormige kapel onder een met leien gedekt zadel- en wolfdak met pironnen op de nokhoeken boven de wolfseinden. De gevels van de kapel zijn voorzien van met glas-in-lood ingevulde lancetvensters. Ook hier zijn de gevellijsten uitgemetseld. In de dakschilden staan kleine houten dakkapellen met luiken en met leien gedekte wolfdakjes met piron. Tegen de kapel staan kleinere volumes met schilddaken die met leien zijn gedekt.
De oostzijde van het gebouw heeft een symmetrisch aanzien met een brede middenpartij met drie grote spitsboogvensters en vijf ronde vensters met glas-in-lood en aan weerszijden van deze gevel een onder schilddak staand klein volume onder een met leien gedekt schilddak. In verband met aantastingen en aanpassingen is alleen de eerste 15 meter beschermd.
De lange westzijde van het gebouw is beperkt zichtbaar. Het betreft hier een toegevoegde vleugel met gevelopeningen die voor een deel voorzien van vernieuwde invullingen. Twee hoger opgaande risalieten hebben een horizontale beëindiging. De geveldelen aan weerszijden hiervan staan onder uitkragende platte daken. Alleen de gezichtsbepalende onderdelen in de eerste 15 meter vanaf de Oude Amersfoortseweg valt onder de bescherming.
Aan de straatzijde (zuidkant) is het gebouw nog voorzien van een belangrijk deel van de oorspronkelijke erfafscheiding, bestaande uit ijzeren hekken en ijzeren hekpijlers.
Een deel van de oorspronkelijke, gemetselde tuinmuur is ook nog aanwezig.
Het interieur alsmede de achtergevels vallen buiten de bescherming.

Waardering
De voormalige kweekschool is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De school heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van gebouwen voor het onderwijs.
De school is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De school heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als beeldbepalend onderdeel van de bebouwing aan de Oude Amersfoortseweg.
De school is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.
Vanwege de bijzondere samenstelling van schoolgebouw en kapel is er ook sprake van zeldzaamheidswaarde.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH1288