Woonhuis Bungalow


LocatieNoodweg 98
TypeWoonhuis Bungalow
Onderdeel van
Bouwperiode1949 - 1950
Opdrachtgever
ArchitectBijvoet, B., Holt, C.H.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis 'Berkheide' is gebouwd in 1924-´25 en stond op het grondgebied van landgoed Zonnestraal. Het met riet gedekte huis werd gebouwd naar ontwerp van de architecten B. Bijvoet en J. Duiker, in opdracht van de Stichting Diamantbewerkers Koperen Stelenfonds (D.K.S.F.) 'Nieuwe Levenskracht' uit Amsterdam. Het huis was bestemd voor de voorzitter van het fonds 'ome' Jan van Zutphen. In 1938 werd het huis door brand verwoest. Het nieuwe, in de stijl van het Functionalisme gebouwde huis was een ontwerp uit 1939 van Bijvoet, in samenwerking met Beaudouin en Lods en kreeg de naam `Doelzicht'. Dit in opdracht van J. van Zutphen gebouwde huis werd in april 1945 door de zich terugtrekkende Duitsers opgeblazen. Op de plaats van het huis verrees in 1949-1950 een huis dat was ontworpen door Bijvoet en C.H. Holt en was bestemd voor mevrouw B.J. van Zutphen - Greger. Uitbreidingen aan de oostzijde van dit tegenwoordig als `Drielindenhof' bekende huis zijn in 1975 en 2003 gerealiseerd.

Omschrijving
Het vanaf de openbare weg zeer beperkt zichtbare huis staat met één bouwlaag onder een plat dak. De gevels zijn opgetrokken in schone en wit geschilderde baksteen.
De asymmetrische, op de Noodweg gerichte voorgevel bestaat uit een min of meer gesloten linker deel met enkele recht gesloten vensters. Het rechter deel van de gevel is voornamelijk uit glas opgetrokken, is voorzien van deuren en heeft een transparant karakter. In het midden van deze gevelpartij bevindt zich een ongewoon vormgegeven 'erker' met een borstwering van schone baksteen en een schuin, naar boven toe terugwijkend glazen vlak, dat aansluit op de bovenramen. Deze gevelpartij staat onder een overstek, dat rust op slanke stalen kolommen en is voorzien van rechthoekige uitsparingen. Geheel rechts is een haaks op de gevel staande muur van schone baksteen geplaatst.

Waardering
Het huis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het huis heeft cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere voorgeschiedenis en als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het huis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een bijzonder werk uit het oeuvre van een vooraanstaand architectencollectief.
Het huis heeft ensemblewaarde als een bijzonder onderdeel van de bebouwing aan de Noodweg.
Het huis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1313