Woonhuis


LocatieEmmastraat 31
TypeWoonhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1880 - 1890
Opdrachtgever
Architectonbekend
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Het op een hoek met de Achterom staande woonhuis is omstreeks 1885 gebouwd. Omdat er geen bouwtekeningen en andere gegevens over de stichting van de villa bewaard zijn gebleven in het streekarchief zijn de namen van opdrachtgever en de architect niet bekend. In 1906 onderging het pand een verbouwing, waarbij het onder meer werd uitgebreid met een keuken. Het pand is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, maar versoberde variant van het Eclecticisme.

Omschrijving
De villa staat met anderhalve bouwlaag onder een met gesmoorde Hollandse (holle) pannen gedekt, uitkragend zadeldak, dat evenwijdig aan de straat ligt. De gevels zijn opgetrokken in gepleisterde baksteen. Ze worden verlevendigd met pseudo-vakwerk, dat de gevels geleed en bevatten getoogde en recht gesloten gevelopeningen met vlakke lijsten.
De symmetrisch, op de straat gerichte langsgevel heeft een hoger opgaande, brede middentravee onder een zadeldakvormige dwarskap. De travee bevat op de begane grond een breed, in overstand en onder een geprofileerde kroonlijst staand venster met roedenverdeling. Daarboven staat een smaller venster. Het overstek is voorzien van een dakspant dat is samengesteld uit een hanebalk en een hiermee verbonden makelaar. Aan weerszijden van het middenvenster staat een getoogd venster. De dakoverstekken boven deze vensters rusten op gesneden consoles.
De linker kopgevel is een puntgevel met een getoogde entree, een verdiepingsvenster en een kapspant met makelaar als dat aan de voorgevel.
De rechter kopgevel is eveneens een puntgevel. Tegen deze gevel staat een veranda met een lessenaardak dat rust op gesneden kolommen. Het dakoverstek heeft ook hier een kapspant met makelaar als dat aan de voorgevel en de rechter zijgevel.

Waardering
Het woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het woonhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het woonhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het woonhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van de villabebouwing aan de Emmastraat.
Het woonhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0786