Hoogspanningsgebouw


Locatiebij Koningsstraat 72
TypeHoogspanningsgebouw
Onderdeel vangelegen achter woning Koningsstraat 72
Bouwperiode1919 - 1919
Opdrachtgever
ArchitectLoghem, J.B. van
Datum aanwijzing

Inleiding
Het hoogspanningsgebouw is gebouwd in 1919, naar een ontwerp van de Haarlemse architect J.B. van Loghem, die voor de in Bloemendaal gevestigde Provinciale Electriciteitsmaatschappij van Noord Holland, in de gemeente Hilversum meerdere gebouwtjes voor de elektriciteitsvoorziening ontwierp. Het achter de rondom staande bebouwing verscholen pand is gebouwd in een voor de bouwtijd en de functie karakteristieke, functionele bouwtrant zonder decoraties en specifieke stijlelementen. Het gebouw heeft zijn oorspronkelijke functie verloren en wordt vergezeld van enkele detonerende aanbouwen, die het voor een deel aan het zicht onttrekken.

Omschrijving
Het gebouw heeft een hoofdvolume onder een met gesmoorde kruispannen gedekt schilddak met zinken pironnen op beide nokhoeken en dakgoten op houten klampen. Een L-vormig, met het hoofdvolume verbonden gedeelte is lager en staat onder platte daken, eveneens met op houten klampen rustende dakgoten. De gevels zijn opgetrokken in schone baksteen en bevatten getoogde gevelopeningen, die voor een groot deel nog den oorspronkelijke roedenverdeling in de bovenramen hebben.
De westelijke langsgevel van het gebouw is voor een belangrijk deel aan het zicht onttrokken door een platte aanbouw. De gevel is voorzien van terug staande gevelvelden, waarin de gevelopeningen zijn opgenomen. De linker travee bevat een deur onder een getoogd bovenlicht met roedenverdeling. Van de gevelpartij met de drie vensters daar rechts van is alleen nog het bovenste deel met de getoogde bovenramen met roedenverdeling (twee van de drie) aanwezig. De rechter travee is blind.
De noordelijke kopgevel bevat twee, hoog in de gevel staande getoogde vensters met roedenverdeling.
Het lagere L-vormige gedeelte heeft in de noordgevel één getoogd venster met roedenverdeling. De op het zuiden gerichte gevel van dit bouwdeel bevat drie getoogde vensters met roedenverdeling en een deur onder een getoogd bovenlicht met roedenverdeling.

Waardering
Het hoogspanningsgebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.
Het hoogspanningsgebouw heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van nutsgebouwen aan het begin van de 20e eeuw.
Het hoogspanningsgebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege het aan de functie aangepaste ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een bijzonder werk uit het oeuvre van een vooraanstaand architect.

Het hoogspanningsgebouw is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de redelijke mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1345