Badhuis


LocatieBadhuislaan 15, Floralaan 12
TypeBadhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1912 - 1912
Opdrachtgever
ArchitectVerschuyl, E.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Het op de hoek van de Badhuislaan en de Floralaan staande pand is in 1912 gebouwd als een overdekte bad- en zweminrichting. Het badhuis is gebouwd naar een ontwerp van de architect E. Verschuijl. In 1948-1949 is het zwembad verbouwd door de Hersteld Apostolische Gemeenschap, die er kerkelijke bijeenkomsten ging houden. Verantwoordelijk voor de verbouw waren de architecten H. Bunders en B.H. Bakker. Het voormalige zwembad staat in het villapark Susannapark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied en is nog steeds in gebruik van het Apostolisch Genootschap.

Omschrijving
Het uit meerdere volumes van verschillende hoogte samengestelde gebouw staat met twee en drie bouwlagen onder een zadeldak voor het hoofdvolume, een uitkragend schilddak voor het centrale deel met de hoofdentree en platte daken voor de bouwdelen aan weerszijden. Het gebouw is opgetrokken in gepleisterde en schone baksteen, vanuit een onregelmatige plattegrond. De gepleisterde onderste bouwlaag is voorzien van liggende schijnvoegen en een profiellijst. De gevels bevatten voornamelijk recht gesloten gevelopeningen onder strekken en hanenkammen met aangesmeerde sluit- en aanzetstenen. De vensters in de gepleisterde geveldelen staan onder strekken van schone baksteen. De meeste vensters bevatten glas-in-loodramen en hebben gemetselde lekdorpels.
Het gebouw heeft een symmetrische, op de Badhuislaan gerichte voorgevel met een vernieuwde entree in de hoog opgaande risalerende middenpartij. Aan weerszijden van de entree bevindt zich een venster en erboven zijn een rond venster en drie rechthoekige vensters in de gevel opgenomen. De lagere gevelpartijen aan weerszijden bevatten eveneens drie vensters.
Tegen de op de Floralaan gerichte rechter zijde van het gebouw staat een rechthoekige uitbouw met een groot aantal vensters in beide bouwlagen. Boven deze uitbouw verheft zich het hoofdvolume met onder segmentbogen met aanzetstenen staande vensters met glas-in-loodramen. De hoeken bij de dakaanzetten zijn uitgemetseld tot smalle schouders. Geheel rechts bevindt zich een rechthoekige risaliet met deur en vensters.
De achtergevel is een puntgevel met op de begane grond een aantal vensters en deuren van uiteenlopend formaat en in enkele gevallen voorzien van ramen met een roedenverdeling. De gevelopeningen van een grote, getoogde vijfdelige vensterpartij in de geveltop zijn dichtgemetseld.
De verspringende noordelijke langsgevel is eveneens voorzien van een groot aantal gevelopeningen.

Waardering
De voormalige overdekte bad- en zweminrichting is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het voormalige zwembad heeft cultuurhistorische waarde vanwege de oorspronkelijke functie en als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van gebouwen voor cultuur en recreatie.
Het voormalige zwembad is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het voormalige zwembad heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische samenhang met het er tegenover staande schoolgebouw en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.


Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH0073