Bedrijfsgebouw


LocatieGasthuisstraat 8b
TypeBedrijfsgebouw
Onderdeel van
Bouwperiode1885 - 1895
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Het voornamelijk aan de Hoogstraat staande, maar aan de Gasthuisstraat adresserende gebouw verrees in 1903 als schilderswerkplaats met bovenwoning. Het pand is gebouwd naar een ontwerp van de architect J.G. van der Toom. Het vrij sober, functioneel vormgegeven gebouw heeft geen specifieke stilistische kenmerken.

Omschrijving
De voormalige schilderswerkplaats met bovenwoning is opgetrokken in gepleisterde baksteen vanuit een onregelmatige plattegrond. Het gebouw staat met een en twee bouwlagen onder een met pannen gedekt, gebroken zadeldak. Een slechts één bouwlaag hoge uitbouw aan de zuidoostzijde staat onder een plat dak. Het gebouw heeft aan de noordzijde een afgesnoten hoek, waarboven de kap, vanuit de Hoogstraat gezien, slechts één enkel dakschild heeft. De gevels zijn geleed door middel van schijnvoegen die pseudo-cordonlijsten vormen. De bogen boven de getoogde vensters in het bedrijfsgedeelte en de strekken boven de recht gesloten vensters van de woonverdieping zijn ook aangegeven met schijnvoegen.
De op de Hoogstraat gerichte langsgevel is op de begane grond voorzien van zes getoogde vensters met roedenverdeling in de ijzeren ramen. Links op de verdieping is één groot venster in de gevel opgenomen. In het dakschild hierboven staat een kleine dakkapel met een uitkragend plat dak.
De rechter kopgevel bevat boven de uitbouw twee hoge, smalle vensters met driedelig bovenlicht in de schuiframen. Tussen deze venster staat een klein venster. De zolderverdieping is voorzien van twee vensters. In de punt van de gevel bevindt zich een kleine ronde gevelopening.
De noordoostelijke langsgevel bevat links op de begane grond een kleine uitbouw met plat dak. Rechts daarvan staan een porte brisée en een later toegevoegd, overhoeks staand ingangsportaal. Op de verdieping zijn in de gevel twee fenêtres a terre met driedelig bovenlicht opgenomen.
De gevel is hoger opgaand in het midden. Dit deel staat onder een zadeldakvormige steekkap en is op de tweede verdieping voorzien van een beschieting en een venster met een driedelig bovenlicht in het schuifraam.
De linker kopgevel staat schuin ten opzichte van de langsgevels. De gevel bevat hoog op de begane grond, vier kleine getoogde vensters met een decoratieve roedenverdeling in de ijzeren ramen. Op de verdieping staan vier onregelmatig over het gevelvlak verdeelde venstertjes. In de top van de gevel bevinden zich twee kleine vensters.

Waardering
De voormalige schilderswerkplaats is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, vanwege de ensemblewaarde en de architectuurhistorische waarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De voormalige schilderswerkplaats heeft cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere oorspronkelijke functie en als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van bedrijfspanden.
De voormalige schilderswerkplaats is van architectuurhistorisch belang vanwege de op de functie toegesneden vormgeving en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De voormalige schilderswerkplaats heeft ensemblewaarde als een bijzonder, beeldbepalend onderdeel van de bebouwing aan de Hoogstraat en vanwege de bijzondere situering tussen de omringende woonbebouwing.
De voormalige schilderswerkplaats is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0799