Koetshuis


Locatie1e Nieuwstraat 60
TypeKoetshuis
Onderdeel van
Bouwperiode1875 - 1885
Opdrachtgever
ArchitectSeppen, G.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Het pand is omstreeks 1880 gebouwd als koetshuis met paardenstalling en koetsierswoning. In 1908 vond een verbouwing plaats, waarbij het pand de functie kreeg van meubelmagazijn. In 1916 volgde opnieuw een verbouwing door architect G. Seppen. Het voormalige koetshuis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke bouwstijl van het Eclecticisme en is gesitueerd in een deel van het villapark Susannapark, waar voornamelijk woningbouw voor arbeiders en middenstanders is gerealiseerd.

Omschrijving
Het voormalige koetshuis staat met twee bouwlagen onder een met gesmoorde tuiles du nord gedekt zadeldak. Het pand is opgetrokken in schone baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond en is voorzien van voornamelijk recht gesloten gevelopeningen.
De op de straat gerichte, symmetrische kopgevel is een puntgevel met op de begane grond twee vensters, waarvan het rechter nog is behangen met persiennes. De verdieping en de geveltop bevatten elk één venster.
De oostelijke langsgevel is geleed door een vlakke cordonlijst op het rechter deel van de geve. De gevel bevat links op de begane grond een venster met persiennes. Rechts ervan staat een deur met roedenverdeling in het bovenlicht en rechts daarvan staan klein venster en een tweede deur, eveneens met roedenverdeling in het bovenlicht. Links op de verdieping staat een venster en in het midden van de gevel bevindt zich een onder een zadeldakvormig steekkapje staand venster met samengesteld raam. Het middelste raam is een T-raam, dat staat onder een korfboog en een boogtrommel met lijndecoraties. De smallere zijramen staan onder een strek, die aansluiten op de boog. Rechts op de verdieping staan een klein en een groter venster.
De achterste kopgevel wordt geleed door een vlakke cordonllijst. De gevel heeft links op de begane grond een deur met bovenlichten en rechts op de verdieping twee vensters onder korfboog en boogtrommel met lijndecoraties. In de top van de gevel is één venster opgenomen.
De westelijke langsgevel had oorspronkelijk een symmetrische indeling. De risalerende middenpartij is op de begane grond voorzien van drie smalle vensters onder een overspanningsboog in de vorm van een liggende ellipsboog en lijndecoraties in de boogtrommel. Op de verdieping bevindt zich een venster als het middenvenster in de voorgevel. De brede traveeën aan weerszijden van de risaliet zijn op de begane grond voorzien van een blind venster met een ruitpatroon in het raamveld. De ramen staan onder een korfboog met lijndecoraties als die in de boogtrommels boven de andere ramen. De verdieping bevat aan beide zijden van de risaliet een eveneens blind, rond venster met een vlakke omlijsting en een raamveld met een geometrisch cirkel- en kruispatroon. De links op de begane grond staande deur met bovenlicht is waarschijnlijk toegevoegd.

Waardering
Het voormalige koetshuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde.
Het koetshuis heeft cultuurhistorische waarde vanwege de oorspronkelijke functie en als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van koetshuizen.
Het koetshuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het koetshuis is een opvallende verschijning tussen de woningen aan de 1e Nieuwstraat. Het heeft ensemblewaarde vanwege de stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het koetshuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.


ID: GMH0432