Middenstandswoning


LocatieRuitersweg 99, 101 en 103
TypeMiddenstandswoning
Onderdeel van
Bouwperiode1906 - 1906
Opdrachtgever
ArchitectKuiper, A.D.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
De het uit twee woningen en een winkelwoning samengestelde blok is gebouwd in 1906 en maakt deel uit van een ensemble van vier blokken met elk drie woningen, met de huisnummers 93-115. De woningen zijn gebouwd naar ontwerp van de aannemer-timmerman-architect A.D. Kuiper, in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. Alle vier rijtjes woningen zijn gebouwd in opdracht van de architect en waren bestemd voor zijn vier kinderen. De winkel bevatte oorspronkelijk een lijstenmakerij annex boekbinderij.

Omschrijving
Het rijtje woningen staat met twee bouwlagen onder een samengesteld, met gesmoorde tuiles du nord en opnieuw verbeterde Hollndse pannen gedekt, samengesteld zadeldak met een steil en een tamelijk vlak dakschild voor het hoofdvolume. De gevels zijn opgetrokken in gepleisterde en schone baksteen, verlevendigd met gekleurde baksteen voor de rollagen den ontlastingsbogen boven de gevelopeningen en voor de bovenste gevelrand. De gevelopeningen zijn recht gesloten en zijn voorzien van bovenramen met roedenverdeling. Ze staan onder rollagen en diverse segmentbogen met mozaïeken van bak- en verblendsteen in de boogtrommels. De gevels zijn verder voorzien van smeedijzeren muurankers en hardstenen lekdorpels.
De asymmetrische voorgevel heeft een rechter travee, die is voorzien van een onder een ijzeren puibalk staande winkelpui. De pui staat tussen uitgemetselde pilasters van verblendsteen, die worden bekroond door hardstenen koppen. De ingangstravee daar links van is hoger opgaand, is beschoten aan de bovenkant en staat onder een uitkragend schilddak. De gevelpartij met de linker deur (99) staat onder een zadeldakvormige dwarskap en heeft een verdiepingsvenster, dat staat onder een ijzeren latei en een rollaag en is voorzien van een raam met een gewelfde tussendorpel. De punt van deze gevel is voorzien van vakwerk en een uitkragende dakrand met geprofileerde windveren. De gevelpartijen tussen de dwarskappen bevatten verdiepingsvensters onder zware lateien met een kwarthol profiel. De vensters op de begane grond in het linker deel van de gevel zijn met luiken behangen.
Zowel de linker als rechter zijgevel is gepleisterd en blind.

Waardering
De woningen zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De woningen zijn van cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woningen voor de middenstand en de arbeidersklasse.
De woningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De woningen hebben ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige woningen in het ensemble.
De woningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1023