Middenstandswoning


LocatieRuitersweg 111, 113 en 115
TypeMiddenstandswoning
Onderdeel van
Bouwperiode1906 - 1906
Opdrachtgever
ArchitectKuiper, A.D.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
De driedubbele woning is gebouwd in 1906 en maakt deel uit van een ensemble van vier blokken met elk drie woningen, met de huisnummers 93-115. De woningen zijn gebouwd naar ontwerp van de aannemer-timmerman-architect A.D. Kuiper, in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. Alle vier rijtjes woningen zijn gebouwd in opdracht van de architect en waren bestemd voor zijn vier kinderen.

Omschrijving
Het rijtje woningen staat met twee bouwlagen onder een samengesteld, met gesmoorde Hollandse (holle) pannen gedekt zadeldak met een steil en een tamelijk vlak dakschild voor het hoofdvolume. De gevels zijn opgetrokken in gepleisterde en schone baksteen, verlevendigd met gekleurde baksteen voor de rollagen den ontlastingsbogen boven de gevelopeningen en voor de bovenste gevelrand. De gevelopeningen zijn recht gesloten en staan onder rollagen en diverse segmentbogen met mozaïeken van bak- en verblendsteen in de boogtrommels. De gevels zijn verder voorzien van smeedijzeren muurankers en hardstenen lekdorpels.
Het rijtje heeft een asymmetrisch ingedeelde voorgevel met rechts een iets hoger opgaande, puntgevelvormige risaliet met een deur onder een bovenlicht en een latei alsmede een erker met schuine zijden op de begane grond. De onder een dwarskap staande risaliet is rondom het drieldelige raam in de punt voorzien van een decoratief veld van verblendsteen en heeft uitgemetselde hoeken bij de dakvoeten. Links van de deur staat een gesloten gevelopening, die over de gehele lengte met luiken is behangen. De twee vensters hier links van zijn eveneens voorzien van luiken. Een reeks van zeven vensters en deuren op de begane grond staat onder identieke segmentbogen, waartussen smeedijzeren muurankers zijn aangebracht.
De onder een dwarskap staande linker ingangspartij met twee, onder bovenlichten staande paneeldeuren is in de punt voorzien van een decoratief veld van baksteen en heeft uitgemetselde hoeken bij de dakvoeten. Beide dwarskappen zijn enigszins uitkragend en zijn voorzien van geprofileerde windveren en een kleine tuit als bekroning.
Zowel de linker als de rechter zijgevel is gepleisterd en blind.

Waardering
De woningen zijn van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De woningen zijn van cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woningen voor de middenstand en de arbeidersklasse.
De woningen zijn van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik.
De woningen hebben ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de overige woningen in het ensemble.
De woningen zijn tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1025