School


LocatieKamerlingh Onnesweg 2
TypeSchool
Onderdeel van
Bouwperiode1928 - 1928
Opdrachtgever
ArchitectAndriessen, N.
Datum aanwijzing

Inleiding
De in opdracht van het St. Anna´s Gesticht gebouwde R.K. school voor voorbereidend lager onderwijs is gesticht in 1928-1929. De ontwerper van het schoolgebouw was de Hilversumse architect Nic. Andriessen. De `St. Cuneraschool' is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Interbellumstijl met invloed van het werk van Dudok en Frank Lloyd Wright. Het inwendige van de school is voor een belangrijk deel in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven.

Omschrijving
Het vanuit een onregelmatige plattegrond opgetrokken schoolgebouw staat met voornamelijk één bouw-laag onder verspringende, uitkragende schilddaken, die zijn gedekt met zwart geglazuurde pannen. De in hoogte en diepte verspringende gevels zijn opgetrokken in schone gele baksteen en bevatten voornamelijk recht gesloten gevelopeningen, met een roedenverdeling in de (boven)ramen van de vensters en deuren.
De op de Kamerlingh Onnesweg gerichte kopse zijde van de school heeft een linker gevelpartij met een ondiepe erker met roedenverdeling in de doorlopende raampartij met roedenverdeling. De borstwering onder de erker is naar links doorgetrokken als voorzijde van een met de gevel verbonden bloemen-/plantenbak. Rechts van de erker bevindt zich een verticaal gevelaccent met de oorspronkelijke, op een uitgemetselde console staande vlaggenmasthouder. In de rechter hoek is een kunststenen sculptuur van de Heilige Cunera opgenomen. Rechts hiervan bevindt zich een onder een overstek staande entree. Deze ingangsloggia bevat een venster, de originele dubbele rondboogdeur een betegelde vloer, een gemetselde hoekkolom met een gevelsteen en een bol, waarop de zware lateien van het overstek liggen. De korte linker gevelpartij van de westgevel bevat een boven een gemetselde planten-/bloemenbak staand venster met roedenverdeling. De risalerende rechter gevelpartij heeft links een hoog opgaand hoekaccent en bevat een reeks van drie grote gevelopeningen voor de klaslokalen. Deze bevatten elk een stel openslaande deuren tussen zijlichten en bovenlichten met een roedenverdeling.
Rechtsachter staat een dwarsvleugel met in de voorzijde twee stel openslaande uren. De westzijde van deze vleugel bevat een brede, deels in de kap stekende gevelopening met openslaande deuren tussen zij- en bovenlichten. Tussen beide bouwdelen bevindt zich een hoger opgaand bouwdeel met een om de hoek gaand venster onder de uitkragende dakrand.
De achterzijde (zuidkant) van het hoofdvolume van de school heeft een hoger opgaande middenpartij, waarin drie stel openslaande deuren met roedenverdeling in de bovenlichten is opgenomen. In het dakschild hierboven is een brede, platte dakkapel opgenomen.
De linker zijgevel bevat onder meer een tussen smalle vensters (rechts) en een groot venster (links) staande deur. Op de linker gevelhoek staat een zware schoorsteen.

Een belangrijk deel van het interieur is nog in de oorspronkelijke staat aanwezig. De hal achter de dubbel voordeur is voorzien van een betegelde vloer met decoratief patroon, een tegellambrisering van geglazuurde tegels, een houten spiltrap naar de zolder en een om de hoek gaande houten zitbank. De op de betegeld gang gerichte lokaalvensters zijn voorzien van een roedenverdeling. Aan de andere kant van de gang bevinden zich onder meer drie, achter een liggende ellipsboog gesitueerde garderoberuimtes met glas-in-loodramen en tegeltjes met verschillende decors boven de kapstokken.
Een aantal deuren in de school is voorzien van kleine deurlichten met de oorspronkelijke glas-in-loodramen.

De originele gemetselde erfscheiding aan weerszijden van de toegangshekken is deels bewaard gebleven.

Waardering
Het schoolgebouw is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van gebouwen voor het onderwijs.
Het schoolgebouw is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering en als een karakteristiek werk uit het oeuvre van een voor Hilversum belangrijk architect.
Het schoolgebouw heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de omringende bebouwing.
Het schoolgebouw is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0865