Woonhuis Dubbel


LocatieVaartweg 105-107
TypeWoonhuis Dubbel
Onderdeel van
Bouwperiode1895 - 1895
Opdrachtgever
ArchitectGroot, J. de
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1895, in opdracht van de Bouwmaatschappij Hilversum gebouwde dubbele villa. De dubbele villa is gebouwd naar ontwerp van de Hilversumse architect J. de Groot, één van de gebroeders De Groot, die de oprichters waren van de Bouwmaatschappij Hilversum en ook verantwoordelijk waren voor de bouw van de in hetzelfde jaar verrezen villa´s Vaartweg 103 en 109. De villa is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische stijl met details van de destijds in zwang zijnde Art Nouveau. De villa maakt deel uit van en reeks kort na elkaar gebouwde villa's aan de Vaartweg. Het pand staat in het villapark Susannapark, dat deel uitmaakt van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De vanaf de openbare weg slecht zichtbare villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met twee bouwlagen onder een uitkragend, met Hollandse (holle) pannen gedekt schilddak met zadeldakvormige steekkappen. De gevels worden verlevendigd door pseudo-vakwerk en zijn voorzien van een grijze plint, schijnvoegen, een dunne cordonlijst en licht getoogde gevelopeningen, die op de verdieping zijn voorzien van een omlijsting met sluitsteen rondom de bovenlichten.
Het pand heeft een symmetrische voorgevel met onder zadeldak staande zijrisalieten, waarin zich de entrees bevinden. De deuren staan tussen blokpilasters en onder met glas-in-lood (alleen 107) ingevuld bovenlicht. Het betreft paneeldeuren met smeedwerk (alleen 105) voor de deurlichten. Boven de entrees een op consoles liggend balkon met smeedijzeren hekwerkjes tussen houten balusters. Op de balkons komen openslaande deuren met bovenlicht. Het bovenlicht van 107 is nog voorzien van glas-in-lood. De geveltoppen van de risalieten zijn versierd met een eenvoudig geometrisch decoratiemotief en de dakoverstekken rusten op gesneden schoren. Op de nokhoeken staat een makelaartje. De brede middenpartij bevat twee vensters per bouwlaag. De bovenlichten van de rechter vensters zijn nog ingevuld met glas-in-lood. Uit het dakschild boven de voorgevel steken een schoorsteen en twee houten dakkapellen met rondboogvenster en zadeldak.
De linker zijgevel is vanwege de begroeiing vrijwel aan het oog onttrokken.
De rechter zijgevel bevat links op de begane grond een blind venster en rechts daarvan een hoog in de onderste bouwlaag staand rond venster. Geheel links in de gevel bevindt zich een oorspronkelijk met luiken of persiennes behangen venster. Op de verdieping staan twee blinde vensters.

Waardering
De dubbele villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft grote ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de tegelijkertijd gebouwde villa´s aan de Vaartweg en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0623