Villa Dubbel


LocatieVaartweg 46 en Boomberglaan 1
TypeVilla Dubbel
Onderdeel van
Bouwperiode1880 - 1880
Opdrachtgever
ArchitectGroot, C. de
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1880 gebouwde villa. Het pand is gebouwd in een sobere, voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische Overgangsstijl. In 1925 onderging de villa een verbouwing naar een ontwerp van architect C. de Groot. In 1925 onderging het pand een verbouwing. De villa staat in het villapark Susannapark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het uit twee, dwars op elkaar staande delen samengestelde pand is opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met één en twee bouwlagen onder een met gesmoorde Hollandse (holle) pannen gedekt zadeldak en gebroken zadeldak. De gevels worden verlevendigd door accenten in de vorm van schijnvoegen en pseudo-strekken boven de recht gesloten vensters.
De villa heeft een asymmetrische, op de weg gerichte voorgevel met links een hoger opgaande, risalerende puntgevel, die is voorzien van een eenvoudige cordonlijst, twee vensters per bouwlaag en een rond oeil de boeuf met ijzeren raam. Tegen de lagere, vanaf de openbare weg vrijwel niet zichtbare rechter gevelpartij staat een serre. Tussen de serre en de risaliet bevindt zich de voordeur, die staat onder een met glas-in-lood ingevuld bovenlicht.
Tegen de slecht zichtbare linker zijgevel staat een houten serre met diagonale roedenverdeling in de bovenlichten en een lessenaarsdak. De verdieping bevat een rond venster en een recht gesloten venster.
Op de begane grond van de eveneens slecht zichtbare rechter zijgevel staat een venster of een stel openslaande deuren, die met persiennes zijn behangen.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa is vooral van belang vanwege de ensemblewaarde, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als karakteristiek onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0608