Landhuis


LocatieSparrenlaan 26
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1929 - 1929
Opdrachtgever
ArchitectBerg, K.v.d.
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis 'Westerheide' is gebouwd in 1929, naar een ontwerp van de Naardense architect K. van de Berg. De betrokken constructeur was D.P.J. de Kam. Het huis is gebouwd voor mevrouw Vorstelman-Brix in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de architectuur van Dudok verwante Interbellumstijl. In 1936 is er een paardenbox bij het huis gebouwd en in 1938 volgde een uitbreiding met een overdekte piste. In hetzelfde jaar onderging ook het huis een verbouwing. Vóór het huis ligt een ommuurde tuin. Het huis bevindt zich in het villapark Hoogt van ´t Kruis.

Omschrijving
Het vanaf de openbare weg zeer beperkt zichtbare landhuis staat met één en twee bouwlagen onder een met daktegeltjes gedekt, samengesteld en uitkragend schilddak met een korte schoorsteen op de oostelijke nokhoek. Het van oorsprong met riet gedekte dak is in 1978 vervangen. De gevels zijn opgetrokken in wit geschilderde of gekijmde baksteen en bevatten recht gesloten gevelopeningen, waarvan de vensters zijn voorzien van stalen ramen met een roedenverdeling. Het lage linker deel van het huis bevat de onder een groot overstek staande entree, die wordt afgeschermd door een muur. Links bevindt zich een om de hoek gaand venster, dat eveneens onder een overstek staat. Het huis is hier verbonden met een laag, onder een schilddak staand volume, waarin een garage is opgenomen. Het ten opzichte van het linker deel van het huis risalerende en hoge rechter deel van het huis heeft een knik en is onder meer voorzien van een brede vensterpartij onder de dakrand. De gevel is grotendeels aan het zicht onttrokken door een dwars op het huis staande uitbouw met een rondboogdeur. Deze uitbouw is tevens verbonden met de door middel van lisenen verstevigde tuinmuur van de vóór het huis liggende tuin.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de bijzondere, voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabijstaande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark Hoogt van ´t Kruis, waarmee het huis een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH1074