Herenhuis


LocatieSchapenstraat 201
TypeHerenhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1906 - 1906
Opdrachtgever
ArchitectNieuwenhuijzen, H., Wirts, E.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Het herenhuis is gebouwd in 1906, naar een ontwerp van de architecten H. Nieuwenhuijzen en E. Wirts. In 1909 is het huis aan de linker zijde uitgebreid met een bakkerij. Het op een hoek van de Schapenstraat met de Anthonius Brouwerstraat staande herenhuis is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl.

Omschrijving
Het hoekpand staat met twee bouwlagen onder een met gesmoorde kruispannen gedekt schilddak met geprofileerde gootlijsten en pironnen op de nokhoeken. De gevels zijn boven een gepleisterde plint opgetrokken in schone baksteen en verblendsteen, verlevendigd met accenten van wit pleisterwerk. De door speklagen doorsneden gevels worden geleed door een cordonlijst en bevatten getoogde gevelopeningen. De gevels worden beƫindigd door een lijst met decoratief metselwerk, een bloktandlijstje en een profiellijstje.
De op de Schapenstraat gerichte symmetrische voorgevel bevat op de begane grond een tussen smalle penanten van verblendsteen staande deur met getoogd deurlicht en een eveneens getoogd bovenlicht met glas-in-lood. De brede vensters aan weerszijden staan boven decoratief metselwerk en zijn eveneens voorzien van bovenlichten met glas-in-lood. De bovenlichten zijn voorzien van een decoratieve omlijsting met gepleisterde aanzetstenen. De verdieping is voorzien van drie getoogde vensters onder strekken met sluit- en aanzetstenen. In het dakschild hierboven staat een rechthoekige dakkapel.
De linker zijgevel is vanwege de aanbouw slechts voor een klein deel zichtbaar en is blind op de verdieping.
De rechter zijgevel is links op de begane grond voorzien van een groot venster als de twee vensters in de voorgevel met rechts ervan twee kleinere vensters met glas-in-lood in de bovenramen. Het rechter venster staat in een platte uitbouw aan de achtergevel. De twee verdiepingsvensters zijn vergelijkbaar met de verdiepingsvensters in de voorgevel. Uit het dakschild hierboven steken twee schoorstenen en een rechthoekige dakkapel.
De gevelopeningen in de achtergevel hebben een vergelijkbare vorm en detaillering. Op de platte uitbouw komt een stel openslaande deuren uit.

Waardering
Het herenhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het herenhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve woonhuizen voor de middenstand en de beter gesitueerden.
Het herenhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het herenhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing.
Het herenhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.



ID: GMH1026