Woonhuis Dubbel


LocatieVeerstraat 7, 7a en 7b
TypeWoonhuis Dubbel
Onderdeel van
Bouwperiode1896 - 1896
Opdrachtgever
Architect
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Het dubbele woonhuis is gebouwd in 1896. Gegevens over opdrachtgever en architect ontbreken. Het pand is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische bouwstijl.

Omschrijving
Het dubbele woonhuis is opgetrokken in voornamelijk schone baksteen, vanuit een rechthoekige plattegrond. Het pand staat met twee bouwlagen onder een kap met een flauw hellend dakschild aan straatzijde en een gebroken dakschild aan de achterzijde.
De symmetrische voorgevel staat boven een plint van gepleisterde baksteen aan weerszijden van de ingangsrisaliet die een hardstenen plint. De gevel wordt verlevendigd door banden van gele steen en bevat recht gesloten gevelopeningen onder segmentbogen met een sluitsteen van gele steen. De boogtrommels zijn ingevuld met tegelmozaïeken. De gevel wordt bekroond door een deels uitgemetselde lijst van grauwe, gele en grijze baksteen. De hierop liggende geprofileerde gootlijst van het linker deel van het pand is de oorspronkelijke lijst. De vlakke gootlijst boven de ingangsrisaliet en het rechter deel van de gevel is vernieuwd. In de ingangsrisaliet zijn op de begane grond twee onder bovenlichten (waarvan de linker met glas-in-lood) staande paneeldeuren met smeedijzeren raamijzers voor de dubbele deurlichten met profiellijsten opgenomen en op de verdieping staan twee vensters met schuifraam van het type T-raam. Aan weerszijden van de risaliet bevat de gevel op de grond een groot venster met samengestelde schuiframen. Deze vensters staan boven een gepleisterd gevelveld met panelen met geprofileerde lijsten. De kleinere verdiepingsvensters hierboven zijn identiek aan de verdiepingsvensters in de risaliet. In de boogtrommels van de twee rechter verdiepingsvensters ontbreken de tegels.
De linker zijgevel is blind, voorzover deze zichtbaar is. Het betreft een kopgevel met uitkragende dakrand met gesneden windveren en een makelaar.

Waardering
Het dubbele woonhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het dubbele woonhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van middenstandswoningen.
Het dubbele woonhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het dubbele woonhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de laat 19e-eeuse en vroeg 20e-eeuwse bebouwing in deze buurt, waarvan dit huis een representatieve vertegenwoordiger is.
Het dubbele woonhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH1385