Arbeiderswoning


LocatieKruissteeg e.v.
TypeArbeiderswoning
Onderdeel van
Bouwperiode1800 - 1900
Opdrachtgever
Architectonbekend
Datum aanwijzing

Inleiding
Blokje arbeiderswoningen waarin oorspronkelijk drie arbeiderswoningen waren gevestigd. Nu zijn er twee woningen in gevestigd. Het is gebouwd in de 19e eeuw. De architect is niet bekend.
Het pand is gesitueerd aan de Kruissteeg. Het behoort tot het type arbeiderswoningen zoals dat tot ver in de 19e eeuw in Hilversum werd gebouwd. De bouwstijl en de bouwwijze die werden toegepast waren ontleend aan de bouwstijl en de bouwwijze van de boerderijen en wevershuisjes die door de eeuwen heen in Hilversum waren gebouwd.
Het pand is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en bevat twee kelders, een begane grond en een zolderverdieping. Een zadeldak, bedekt met grijze holle pannen, sluit het pand af. De tuitgevels zijn voorzien van vlechtingen en ankers.
In 1903 werden, naar het ontwerp van C. de Groot, de twee rechter woningen verbouwd tot één woning.
In 1973 werden de woningen gerenoveerd.

Omschrijving
De voorgevel (noord) is gepleisterd, op een lichtgrijs geschilderde plint. De gevel bevat links (nummer 21) een deur met bovenlicht met aan weerszijden daarvan een schuifvenster met middenstijl en bovenlicht. Het linker venster is dichter bij de deur geplaatst dan het rechter venster. De hanekammen zijn door incisies in het pleisterwerk gemarkeerd.
Rechts (nummer 23) is eveneens een deur met bovenlicht geplaatst, niet in het gevelvlak maar terugliggend. Er is zo een kleine portiek ontstaan met een segmentboogvormige afsluiting. Links en rechts hiervan is een schuifvenster met middenstijl en in tweeën gedeeld bovenlicht geplaatst. De deur en de vensters van nummer 23 zijn hoger dan die van nummer 21. Boven het rechter schuifvenster is in het dakvlak een dakkapel geplaatst. Op de nok staan twee schoorstenen.

De linker zijgevel (oost) is opgetrokken uit onverhulde gele handvormsteen in kruisverband. De topgevel is voorzien van vlechtingen en ankers. Op de zolderverdieping is een venster met roedenverdeling aangebracht. Langs de boven- en onderdorpel is een rollaag gemetseld.

De rechter zijgevel (west) grenst aan de achtergevel van Langestraat 98. Het zichtbare deel van de gevel is opgetrokken uit rode boerengrauw in kruisverband. De topgevel is voorzien van vlechtingen en ankers.

De achtergevel (zuid) bevat zowel links als rechts een uitbouw. Rechts van de rechter uitbouw is een schuifvenster met middenstijl geplaatst. Links daarvan bevindt zich een deur. Rechts daarvan bevindt zich een wc-raampje. In het dakvlak is links een dakkapel aangebracht. Verder zijn in het dakvlak drie dakramen geplaatst.
De linker uitbouw behoort bij Langestraat 98.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0027