Winkelhuis


LocatieVeerstraat 2B
TypeWinkelhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1909 - 1909
Opdrachtgever
ArchitectKuiper, D. en Zonen
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Het pand Veerstraat 2b is gebouwd in 1909 als woon-winkelhuis voor de koopman W.J. Aggenbach. Het ontwerp voor het pand staat op naam van de architecten D. Kuiper en Zonen. In 1948 is het pand op de begane grond verbouwd tot woonhuis door de Hilversumse architect F. Barbiers, waarbij de oorspronkelijk symmetrische winkelpui het huidige aanzien kreeg.

Omschrijving
Het voormalige woon-winkelhuis is vanuit een rechthoekige plattegrond opgetrokken in schone en gepleisterde baksteen en staat met twee bouwlagen onder een met gesmoorde Hollandse (holle) pannen gedekt zadeldak met twee schoorstenen in het linker dakschild. De gevels bevatten recht gesloten gevelopeningen onder strek. De vensters zijn voorzien van hardstenen lekdorpels.
De voorgevel van het type puntgevel wordt geleed door cordonlijsten van gekleurde steen en is rechts op de begane grond voorzien van een deur met vijfdelig deurlicht. De deur staat onder een aan stangen bevestigde luifel en een bovenlicht met glas-in-lood. De bovenramen van de twee vensters hier links van bevatten eveneens glas-in-lood. De hoeken worden geaccentueerd door een hardstenen hoeksteen. Genoemde gevelopeningen staan in het deel van de gevel dat onder de onderste cordonlijst is gewijzigd in 1948.
De verdieping bevat in het midden een stel openslaande glasdeuren onder een vierdelig bovenlicht. De deuren komen uit op een houten balkon met een spijlenbalustrade. Aan weerszijden van de balkondeuren is een venster met driedelig bovenraam in de gevel opgenomen. De geveltop staat onder een uitkragende dakrand. De top staat boven een uit witte en oranje steen samengestelde cordonlijst en is voorzien van twee vensters met driedelig bovenraam. De punt van de top is uitgemetseld boven een tweedelige, tussen rollagen gevatte houten ligger.
Links op de begane grond van de gepleisterde linker zijgevel bevindt zich een venster met glas-in-lood in het bovenraam. Op de verdieping zijn een stel openslaande deuren en een venster in de gevel opgenomen. De deur en beide vensters in deze zijgevel zijn voorzien van vierdelige bovenramen.

Waardering
Het voormalige winkelhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het pand heeft cultuurhistorische waarde als een karakteristieke uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van winkelwoningen in de eerste decennia van de 20e eeuw.
Het pand is van architectuurhistorisch belang vanwege de voor de bouwtijden kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering van de voorgevel.
Het pand heeft ensemblewaarde vanwege de sterke samenhang met de overige laat 19e en vroeg 20e-eeuwse panden in de Veerstraat, waarin het een karakteristiek, beeldbepalend onderdeel van de bebouwing is.
Het pand is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1383