Landhuis


LocatieSparrenlaan 25
TypeLandhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1924 - 1924
Opdrachtgever
Architectonbekend
Datum aanwijzing24-6-2008

Inleiding
Het landhuis is gebouwd in 1924, naar een ontwerp van een architect, wiens naam op de bouwtekeningen in het streekarchief niet is terug te vinden. In de jaren '20 en '30 is het huis meerdere malen gewijzigd en uitgebreid. Het in opdracht van F.A. de Bilt gebouwde landhuis `De Stormhoek' is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke, aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl en is gesitueerd in het villapark Hoogt van't Kruis.

Omschrijving
Het landhuis staat met één, en twee bouwlagen onder een met Hollandse pannen gedekte, samengestelde kap. De gevels zijn boven een gepleisterde plint opgetrokken in schone baksteen en hout en zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen.
De asymmetrische voorgevel is samengesteld uit twee delen. Het linker deel van de voorgevel is een puntgevel voor een zadeldak met een lang linker en een kort rechter dakschild. In deze puntgevel is een zandstenen gevelsteen met de huisnaam `DE STORMHOEK' opgenomen. De gevel bevat op de begane grond een ondiepe erker met schuine zijden en daarboven een breed verdiepinsgvenster en een klein, staand zoldervenster. Het uitgebouwde linker deel van de gevel bevat een stel openslaande deuren. De zich verjongende rechter hoek van deze gevelpartij vormt de basis van een vanuit de gevelhoek opgetrokken schoorsteen. Het terug staande rechter deel van de voorgevel is links voorzien van een venster met een driedelig raam met één uitkragende, geprofileerde houten moneel. Rechts is een portiek opgenomen met een afgeronde linker hoek met twee gekoppelde, in een zandstenen omlijsting gevatte lichten opgenomen. In de deur staat een smal en hoog deurlicht. De verdieping heeft een beschot van gepotdekselde planken. Links, pal onder de dakrand is een liggend venster in de gevel opgenomen en de rechter hoek bevat een loggia met een gemetselde hoekkolom.
Rechts tegen de linker zijgevel staat een uitbouw onder schilddak. Deze uitbouw bevat een groot, onder rollaag staand venster. De linker gevelpartij is een puntgevel, waarin eveneens een breed venster onder rollaag is opgenomen. Geheel links in de gevel staat een gevelopening onder een zandstenen latei.
De rechter zijgevel is onder meer voorzien van een uitbouw onder een lessenaardak, dat een voortzetting is van het rechter dakschild van het hoofdvolume. Een hoge, slanke schoorsteen is eveneens een kenmerkend van deze kant van het huis.

Waardering
Het landhuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het landhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerden.
Het landhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het landhuis heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark Hoogt van 't Kruis, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het landhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH1073