Schilderatelier


LocatieBoomberglaan 11-13
TypeSchilderatelier
Onderdeel van
Bouwperiode1882 - 1882
Opdrachtgever
ArchitectLeGrand, L.D.
Datum aanwijzing

Inleiding
Het in 1882 gestichte pand is gebouw als bedrijfspand met onder meer een schildersatelier, een donkere kamer en een droogruimte. De opdrachtgever tot de bouw was de Amsterdamse kunstenaar en fotograaf L.D. LeGrand. Het achteraf staande pand is gebouwd in de voor de bouwtijd gangbare stijl van het Eclecticisme. Het achteraf liggende, langwerpige pand was 'te plaatsen in de achtervilla Bertha'. Het tegenwoordig als (dubbele) woning in gebruik zijnde ateliergebouw staat in het villapark Boomberg, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
Het vanuit een, langwerpige, rechthoekige plattegrond, in gepleisterde baksteen opgetrokken gebouw staat met één bouwlaag onder een met geglazuurde tuiles du nord gedekt, uitkragend zadeldak met afhangend decoratief snijwerk onder de dakgoten en aan de windveren.
De op het noorden gerichte langsgevel heeft een grijze plint en bestaat uit een onder dwarskap staande middenpartij met entree en een langgerekt geveldeel aan weerszijden. De middenpartij is symmetrisch ingedeeld met in het midden een recht gesloten deur en aan weerszijden een getoogd venster. De bovenramen van de vensters zijn voorzien van een profiellijst, die worden bekroond door een kuif. De geveltop wordt verlevendigd door twee accoladebogen en bevat een rond venster met ijzeren kruisraam. De noordgevel wordt geleed door lisenen met casementen, die de overgang van de middenpartij naar de andere geveldelen markeren. De linker gevelpartij bevat een recht gesloten deur met bovenlicht en twee getoogde vensters er rechts van. De vensters staan boven een uitgemetselde velden en zijn rondom de bovenramen voorzien van een profiellijst met een kuifbekroning. Links van de deur is het uitgemetselde veld onder een dichtgemetseld venster bewaard gebleven.
De naar het oosten gerichte, symmetrische kopgevel is een puntgevel met snijwerk aan de windveren van het uitkragende dak dat door een makelaar wordt bekroond. De hoeken van de gevel worden geaccentueerd door uitgemetselde blokken. De gevel bevat een groot rechthoekig venster op de begane grond en een rond venster met ijzeren kruisraam in de top.

Waardering
Het voormalige atelier is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde, de architectuurhistorische waarde, de ensemblewaarde en de zeldzaamheidswaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het atelier heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van atelierpanden.
Het atelier is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de bijzondere stilistische kenmerken en vanwege de voor de functie en de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het atelier heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de omringende bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het villapark Trompenberg in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
Het atelier is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.
Omdat het pand is gebouwd voor een heel specifieke 'bedrijfs'functie, die niet werd gecombineerd met een woonfunctie, is er tevens sprake van zeldzaamheidswaarde.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0112