Woonhuis Dubbel


LocatieHerenstraat e.v.
TypeWoonhuis Dubbel
Onderdeel van
Bouwperiode1800 - 1850
Opdrachtgever
Architectonbekend
Datum aanwijzing

Inleiding
De oorspronkelijke functie en het bouwjaar van het pand zijn niet met zekerheid bekend. Waarschijnlijk was het oorspronkelijk als twee rug-aan-rug woningen gebouwd in de 18e eeuw, rond 1770, na de brand van 1766. Later werd het voorste huis in twee delen gesplitst. Toen de scheiding werd doorgetrokken werden er twee winkel-woonhuizen in het pand gevestigd. Het pand was gesitueerd op de hoek van de Herenstraat (tot 1829 Zuiderkerkstraat) en de Peperstraat.
Het pand is gesitueerd op de hoek van de Herenstraat en de Laanstraat. Het is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond die in de lengterichting in twee diepe ruimten is verdeeld. De gevels zijn wit gepleisterd in de vorm van imitatie-zandsteen blokken op een grijs geschilderde plint.
Het pand bevat een begane grond en een zolderverdieping en wordt afgesloten door het kenmerkende, hoog opgaande zadeldak, bedekt met rode holle pannen. Aan de zuidzijde staat op de nok van het dak een schoorsteen.
De bouwstijl en de bouwwijze verwijzen naar de traditionele plaatselijke bouwstijl en bouwwijze.

Omschrijving
In 1910 werd nummer 45 intern veranderd (achterste gedeelte). In de linker zijgevel werd een venster vervangen door glasdeuren. Het pand had toen al de functie van winkel-woonhuis.
In 1924 werd een venster geplaatst in de rechter zijgevel (nummer 47).
In 1926 werd nummer 45 weer intern veranderd in opdracht van Joh. van Velsen. Het pand was inmiddels weer woonhuis geworden, de salon bevond zich aan de straatzijde. Met de verbouwing werd de salon naar achteren verplaatst en werd een winkelruimte aan de straatzijde gemaakt. In de linker zijgevel werd ongeveer in het midden een venster dichtgemetseld. Aan de rechter zijde werd een kozijn gemaakt.
In 1933 vestigde zich in nummer 47 een smid, J.J. van de Bergh. Het pand werd verbouwd tot winkel, werkplaats en woonhuis.
In 1953 liet de smid slaapkamers en een douchecel bouwen. Waarschijnlijk is toen een gedeelte van de rechter zijgevel opgetrokken.
In 1954 was in nummer 45 een kapperszaak gevestigd. In de linker zijgevel werd naast het rechter venster een nieuw venster geplaatst. Dit is later weer dichtgezet, zoals nu nog is te zien. In 1987 werd aan de linker zijgevel een uitbouw gebouwd. De achterliggende muur verdween.


De voorgevel (noord) heeft een symmetrische indeling. Aan de linker zijde (nummer 45) is rechts een deur geplaatst met links daarvan een groot dubbel venster met bovenlichten. Aan de rechter zijde (nummer 47) is links een deur met bovenlicht geplaatst met rechts daarvan een groot venster.
In de tuitgevel bevindt zich links en rechts een venster met openslaande ramen, bovenlicht en roedenverdeling. Het bovenlicht van het rechter venster heeft geen roede meer.
Ter hoogte van de begane grond is de gevel bezet met geglazuurde witte tegeltjes. Aan de linker zijde loopt dit nog iets door op de linker zijgevel. Nummer 45 heeft een lage plint van grijs geschilderde tegeltjes. Nummer 47 heeft een hogere plint van grijs geschilderde tegeltjes.

De linker zijgevel (oost) bevat links de aanbouw. Rechts daarvan is een venster met roedenverdeling en luiken geplaatst. Aan de rechter zijde is een groot venster geplaatst met grove roeden. In het dakvlak bevinden zich vier dakramen.

De rechter zijgevel (west) is voor een groot deel hoger opgetrokken. In dit geveldeel bevinden zich ter hoogte van de begane grond van links naar rechts: een groot venster bestaande uit een middenraam met twee zijramen, alle met bovenlicht (de bovenlichten van de twee zijramen zijn voorzien van gekleurd glas-in-lood); rechts hiervan is eenzelfde venster geplaatst waarnaast een rondboogvenster, omgeven door bakstenen. Geheel rechts bevindt zich een dubbel venster met bovenlicht. Aan de linkerzijde is een groot venster met twee vertikale stijlen geplaatst, gedeeltelijk in het niet- en gedeeltelijk in het wel opgetrokken geveldeel.
Op de verdieping zijn drie vensters met openslaande ramen en een klein rechthoekig venster geplaatst. Op het dak van de dakkapel is een schoorsteen geplaatst. In het dakvlak bevinden zich twee dakramen.

De achtergevel (zuid) bevat geheel links en in het midden een uitbouw (oorspronkelijk toiletten). Rechts van de linker uitbouw is een deur geplaatst. Rechts van de uitbouw in het midden bevindt zich een terras, bereikbaar via openslaande deuren. In de topgevel is links en rechts een venster aangebracht.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0013