Winkelwoonhuis


LocatieHoekpand Kerkbrink 18-20
TypeWinkelwoonhuis
Onderdeel van
Bouwperiode1892 - 1895
Opdrachtgever
ArchitectSalm, G.B.
Datum aanwijzing8-4-2008

Inleiding
Het op een hoek van de Kerkbrink met de Havenstraat staande winkelwoonhuis is in 1892 gebouwd. Het is in opdracht van apotheker en tandarts W.F. van Heemskerck Duker naar een ontwerp van de architect G.B. Salm te Amsterdam gebouwd door de aannemer W. Houtman. In 1956 is de winkelpui aangepast naar ontwerp van L. van de Kloot-Meyburg.

Omschrijving
Het hoekpand staat met twee en drie bouwlagen onder een samengestelde, met gesmoorde kruispannen gedekte kap. De lijstgevels zijn opgetrokken in schone, geschilderde en gepleisterde baksteen boven een hardstenen plint. De gevels zijn voorzien van speklagen, een cordonlijst, en recht gesloten gevelopeningen met hardstenen lekdorpels, die staan onder strekken (begane grond) en segmentboogvormige ontlastingsbogen (verdieping) met gepleisterde sluit- en aanzetstenen. Het gepleisterde entablement wordt doorsneden door gesneden consoles die de geprofileerde kroonlijsten dragen.
De op de straat georiënteerde gevel is vrijwel symmetrisch opgebouwd en is samengesteld uit een hoger opgaande, overhoekse middenpartij met winkel en smalle zijtraveeën en een lagere gevelpartij aan weerszijden. De middenpartij heeft op de begane grond een gewijzigde, gepleisterde winkelpui en op de beide verdiepingen een breed middenvenster met samengesteld raam en een smaller venster in de zijtraveeën. Een boven de gevellijst in de kap staande, gemetselde dakkapel met vleugels van metselwerk, een getoogde fenêtre a terre met Frans balkon en een geprofileerde kroonlijst.
De linker, op de havenstraat gerichte gevelpartij heeft in het midden een ten opzichte van de rest van de gevel afwijkende travee met op de begane grond een hoog in de gevel, onder een latei en een kroonlijst staand venster tussen lisenen, die worden bekroond met kapitelen. In het dakschild hierboven staat in het midden een rechthoekige, gemetselde dakkapel met plat dak en profiellijst. Aan weerszijden staat een kleinere, houten dakkapel.
De rechter gevelpartij is vergelijkbaar met de linker, maar heeft een middentravee zonder bijzondere kenmerken. Aan de gevel is bovendien een bronzen plaquette ter herinnering aan de. J.F. van Hengel bevestigd.
De vernieuwde linker zijgevel bevat onder meer een uit drie klimmende vensters samengesteld traplicht, een entree tussen hardstenen pilasters, een geprofileerde luifel en een hardstenen deklijst met klimmende keperbogen. De vernieuwde rechter zijgevel is ook voorzien van een hardstenen deklijst boven klimmende keperbogen. De verbouwde zijgevels zijn van ondergeschikt belang.

Waardering
Het hoekpand is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de stedenbouwkundige waarde, alsmede vanwege de gaafheid.
Het winkelhuis heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een laat 19e-eeuwse typologische ontwikkeling in de bouw van representatieve winkelwoningen.
Het winkelhuis is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het winkelhuis heeft stedenbouwkundige en ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering aan een belangrijk kruispunt, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de omringende stedelijke bebouwing en als een bijzonder, beeldbepalend onderdeel van de bebouwing in het stadscentrum.
Het winkelhuis is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.
ID: GMH0876