Villa


LocatieDe Rijklaan 1
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1905 - 1905
Opdrachtgever
ArchitectVerschuyl, E.
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1905 gebouwde villa met de naam `INDRAMADJOE'. De villa is gebouwd naar een ontwerp van de architect E. Verschuyl in een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische stijl. De villa is gesitueerd op een hoek van de De Rijklaan met de Lambertus Hortensiuslaan en staat in het villapark Susannapark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen, verlevendigd met vakwerk. Het pand staat met twee bouwlagen onder een samengestelde, met pannen gedekte, uitkragende kap met wolfseinden, die worden bekroond door zinken pironnen. De gevels worden verlevendigd door profiellijsten, geleed door geprofileerde cordonlijsten en zijn voorzien van recht gesloten en rondboogvormige gevelopeningen, grijze plinten, schijnvoegen en enkele blinde velden met profiellijst.
De op de De Rijklaan gerichte voorgevel (noordzijde) bevat op de begane grond, rechts van het midden een in een rondboogportiek staande deur onder een met glas-in-lood ingevuld bovenlicht. Aan weerszijden van de entree bevindt zich een met luiken behangen, rondboogvenster met T-raam en profielboog. Op de verdieping bevinden zich drie open en vier blinde vensters onder een geprofileerde kroonlijst. De deels met staande, gerabatte planken beschoten geveltop bevat twee vensters.
De westgevel heeft een lage, onder zadeldak en plat dak staande uitbouw met schijnvoegen. Onder het op een houten hoekkolom rustend overstek staat de voordeur, die is voorzien van een zijlicht. De kopse zijde van de uitbouw bevat onder meer een deels beschoten geveltop met openslaande, keperboogvormige (vensters met) luiken. Het rechter, onder een dwarskap staande deel van het hoofdvolume is in de met vakwerk verlevendigde geveltop voorzien van een venster.
De oostelijke, op de Lambertus Hortensiuslaan gerichte gevel bestaat rechts uit een onder een steekkap staande risaliet met een in hout en glas opgebouwde serre met kleurrijk glas-in-lood in de bovenramen, een stel openslaande deuren en een plat dak met profiellijst. Rondom het plat staat een houten balustrade met dito houten kolommen, die een wolfdak dragen. Een glazen windscherm met geel glas en roedenverdeling in de bovenramen schermt de rechter zijde af. De kap is voorzien van een houten voorschot en staat boven een stel openslaande deuren met boven- en zijlichten onder een hoge, geprofileerde kroonlijst. Daarboven staan twee gewelfde lijsten, waartussen een zoldervenster is geplaatst. De linker gevelpartij bevat op de begane grond een met een luik behangen, rondboogvormig venster met een T-raam en een profielboog. Op de verdieping staat een tamelijk smal venster.
De vanaf de openbare weg slecht zichtbare zuidzijde is op de begane grond onder meer voorzien van een brede, gepleisterde serre met schijnvoegen, openslaande deuren en een plat dak.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp en vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de situering, vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als bijzonder onderdeel van het villapark Susannapark in het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.

ID: GMH0518