Villa


LocatieVondellaan 16
TypeVilla
Onderdeel van
Bouwperiode1884 - 1884
Opdrachtgever
ArchitectGroot, J. de
Datum aanwijzing

Inleiding
In 1884, naar een ontwerp van de architect J. de Groot gebouwde villa. De villa is gebouwd voor een familie De Groot, in een voor de bouwtijd karakteristieke, eclectische Overgangsstijl. De villa maakt deel uit van een ensemble van villa´s met een sterke stedenbouwkundige en architectonische samenhang. De villa staat in het villapark Susannapark, een onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied.

Omschrijving
De villa is opgetrokken in gepleisterde baksteen en staat met één bouwlaag onder een met pannen gedekt, gebroken zadeldak met gesneden windveren en een sierspant met rondboog en makelaar aan beide kopgevels. De gevels zijn voorzien vaneen grijze plint, schijnvoegen, cordonlijst, hoeklisenen en onder geprofileerde kroonlijstjes staande, recht gesloten gevelopeningen, waarvan de meeste vensters nog met persiennes zijn behangen.
De symmetrische, op de straat gerichte gevel (zuidzijde) heeft in het midden een risalerende ingangstravee met een onder bovenlicht staande paneeldeur en een boven het gekorniste deel van de daklijst staande, rechthoekige dakkapel. De in gepleisterde baksteen opgetrokken dakkapel heeft een plat dak met geprofileerde lijst en is een voortzetting van de ingangstravee. Aan weerszijden van de entree staan twee met persiennes behangen vensters.
Tegen de oostelijke kopgevel staat een grote serre met afhangend snijwerk aan de randen van het platte dak. In de gevel boven de serre staan twee vensters met T-raam. Rechts van de serre bevindt zich een stel openslaande deuren onder bovenlicht.
Van de westzijde van het hoofdvolume van het pand is alleen de met die van de oostgevel vergelijkbare verdieping zichtbaar vanaf de openbare weg.
Links aan de straat staat een met de linker hoek van het huis verbonden, in hout opgetrokken volume onder een met tuiles du nord gedekt schilddak met loden accenten op de nokhoeken. De gevels hiervan zijn voorzien van recht gesloten gevelopeningen. De bovenkant van de gevels zijn beschoten met staande planken.
Aan de westzijde van het hoofdvolume staat tevens een rechthoekige, platte aanbouw met recht gesloten gevelopeningen.

Waardering
De villa is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde, alsmede vanwege de gaafheid.
De villa heeft cultuurhistorische waarde als een bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling in de bouw van woonhuizen voor de beter gesitueerde.
De villa is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp, vanwege de voor de bouwtijd kenmerkende hoofdvorm en detaillering.
De villa heeft ensemblewaarde vanwege de sterke architectonische en stedenbouwkundige samenhang met de nabij staande bebouwing en als een bijzonder onderdeel van het Noordwestelijke Villagebied, waarmee het een belangrijke historisch-ruimtelijke relatie heeft.
De villa is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid van het exterieur.

Klik op een foto
voor een vergroting.ID: GMH0647